AHK Düşünce Atölyesi: ''Zihin Beden Düalizmi''

psikiyatri.org.tr /

AHK Düşünce Atölyesi

Değerli meslektaşlarımız,

Psikiyatri; insan bilimleri, felsefe ve sanatla kesişen, onlardan beslenen ve onları besleyen pek çok noktası olmasıyla tıbbın diğer alanlarına göre daha özgün bir konuma sahiptir. Alanımızla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili bu konularda okumanın ve tartışmanın hem mesleki pratiğimize hem bireysel zenginliklerimize sunacağı katkının bilinciyle farklı kliniklerden bir araya gelen psikiyatri asistanları olarak ‘’Düşünce Atölyesi’’ ismini verdiğimiz, zoom üzerinden, tüm Türkiye’deki psikiyatri asistanlarının katılımına açık, 2 haftada 1 sıklıkta yaklaşık 1 saat süren oturumlar gerçekleştirmekteyiz. 

Oturumlar belirlenen konularda ön hazırlığa sahip bir moderatörün konuyla ilgili çerçeveyi çizdiği 10-15 dakikalık bir girişin ardından, moderatör ve yardımcı moderatörün yönlendireceği tartışma kısmında katılımcılara söz verilerek yürütülüyor. Dördüncü etkinliğimiz 7 Nisan 2022 Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğimizde zihin-beden düalizminin psikiyatri pratiği açısından anlamını  tartışacağız. . “Zihin ve bedeni Descartes’ın tartıştığı gibi iki ayrı ontolojik gerçeklik olarak kabul etmek psikiyatrik hastalıklar açısından ne anlama gelir? Hastalıkları “nörolojik/organik hastalıklar” ve “psikolojik hastalıklar” olarak ayırmak ne derece gerçekçi ve işlevseldir? Karl Jaspers’in psişeye dair biyolojik ve psikolojik soruşturmalar için “bilinmeyen bir kıtanın zıt yönlerden keşfedilmeye çalışılması” benzetmesinde olduğu gibi epistemolojik bir konum almak ne anlama gelir? Zihin-beden ikiliğinin psikiyatri pratiğinde etik konulardaki içerimleri nelerdir?” gibi sorular üzerinden  etkinliğimizi gerçekleştireceğiz.  Katılmak isteyenlerin paylaşılan formu doldurması yeterlidir. Zoom linki, formu dolduranlara email yoluyla iletilecektir.

Etkinliğimizde görüşmek dileğiyle.

Programa katılmak için kayıt linki:
https://docs.google.com/forms/d/1S-zWCBKlDpPlE6DwGqqc5-sjpQcbQRibC1ioMTpXY1o/edit

Asistan Hekim Komitesi