Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Seçimli Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Seçimli Olağan Genel Kurulu

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Seçimli Olağan Genel Kurulu 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.00’da, aşağıdaki gündemle İstanbul Tabip Odası salonunda (Türkocağı Cad. No:9 K:2-3 Cağaloğlu-İstanbul) toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yerde 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 12:00’de aynı gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

 

Gündem

·      Açılış

·      Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

·      Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

·      Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

·      Genel Kurul kararlarının oluşturulması;

o   MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi

·      Yeni Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimi; 

·      Dilek, öneriler ve kapanış