10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

psikiyatri.org.tr /


Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneğinin öncülüğünde 18 psikiyatrist, psikolog, psikiyatri hemşiresi, hasta ve hasta yakınları derneğinin katılımı ile 2006 yılında kurulan Türkiye Ruh Sağlığı Platformu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününü çeşitli etkinliklerle kutladı. Platformun hazırladığı afişler çoğaltılarak psikiyatri kurumlarında polikliniklere asıldı. TPD’nin tüm şubelerine gönderildi.

9 Ekim günü Dr. Cengiz Kılıç, 10 Ekim günü Dr. Şahika Yüksel, Dr.Şeref Özer değişik radyolarda Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında konuşmalar yaptılar. Yine Şahika Yüksel sabah gazetesine bir demeç verdi.
Ruh Sağlığı Platformu üyelerinin  ortaklaşa oluşturduğu gazete ilanı 10 Ekim’de Hürriyet Gazetesinde yayınlandı.

Ruh Sağlığı yasasının derhal gündeme getirilmesi amacıyla yeni seçilen tüm milletvekillerine mektup gönderildi.

Ruh Sağlığı Platformu 10 Ekim günü İstanbul Tabip Odası salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Dr. Şahika Yüksel, Dr. Peykan Gökalp, Ayla Dönmez, Dr. Ümran Tüzün, Nuran Eren. Dr.Özgür Kasapçapur ve hasta yakınları derneklerinden bir temsicisi birer konuşma yaparak kendi açılarından Dünya Ruh Sağlığı gününün anlamını,  Ruh Sağlığı yasasına olan gereksinimi anlattılar. Daha sonra basın mensupların sorularına yanıtlar verilerek basın toplantısı tamamlandı.

İlgili Sunular:

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ  

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU-TÜRKİYE’DEN

BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI

Bilindiği gibi her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde toplum gündemine ruh sağlığı ile ilgili konu ve sorunları taşımayı hedefliyoruz.. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu bu yıl ana konu olarak “Değişen Dünyada Ruh Sağlığı: Kültür ve Çeşitliliğin Etkileri” başlığını seçmiş.

Dünya genelinde 35 kişiden biri (tün nüfusun %3’ü) uluslar arası göçmen durumunda. Bu dünya yüzündeki birçok kültürün tarih boyunca hiç olmadığı ölçüde birbiriyle ilişkiye geçtiği anlamına gelmektedir. Kültür ruh sağlığının pek çok yönünü etkileyebilir. Bunların arasında belirli bir kültürden bireylerin nasıl iletişim kurdukları ve hangi hastalık belirtilerini gösterdikleri, sorunlarla baş etme yolları, aileleri ve toplumsal destekleri, tedaviye yönelik istekleri yer alır. Benzer biçimde, klinisyenin ve hizmet sisteminin kültürleri de tanı, tedavi ve hizmet sunumunu etkiler.  

Öte yandan ruh sağlığının ülkemize özgü birçok sorunu ve yöneticilerden bu doğrultuda taleplerimiz var.  

Sağlık, refah ve mutluluğumuzu sağlamak vaadiyle göreve gelen tüm yöneticilerimizi,

 • ülkemiz insanının ruh sağlığına önem vermeye,
 • ruh sağlığı hizmetlerine sağlık hizmetleri içinde "pozitif ayrımcılık" yapmaya;
 • tüm yurttaşlarımızı temel haklarından olan "ruhça ve bedence tam bir iyilik hali olan sağlığı" için,
 • sağlıklı yasama hakkını kazanmak için etkin demokratik çaba göstermeye
 • Ruh Sağlığı Yasası’nın en geç 2008’de çıkarılması için çalışmalar yapmaya

      çağırıyoruz. 

Bizler aşağıda adı olan derneklerin oluşturduğu Ruh Sağlığı Platformu-Türkiye olarak, Dünya Ruh Sağlığı günü etkinliklerimiz içinde kamuoyu ile aramızda köprüler kuran siz basın mensuplarımızı bu toplantıda aramızda görmek istiyoruz. Toplantımıza katılmanızı diler saygılarımızı sunarız. 

Ruh Sağlığı Platformu – Türkiye Yürütme Kurulu Adına

Prof. Dr. Şahika Yüksel
Doç. Dr. Peykan Gökalp

Basın Toplantısı:

Tarih: 10 Ekim 2007, Çarşamba

Saat:12:00

Yer: İstanbul Tabip Odası- Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

Türkocağı Cad. No:17, Kat 2-3 Cağaloğlu 34440 İstanbul

Tel: (0 212) 514 02 92 - 3 hat  
 

Bilgi için:

1. Pınar Bayhan, İstanbul Tabip Odası, Tel: 212 514 0292

2. Emel Şen, Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi, Tel: 212 219 9777 
 

Ruh Sağlığı Platformu – Türkiye 

Üye Dernekler 
 

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği
 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • Psikiyatri Hemşireleri Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu
 • İstanbul Tabip Odası
 • Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • Şizofreni Dostları Derneği-İstanbul
 • İstanbul Dünya Şizofreni Derneği
 • İstanbul Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği
 • İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği
 • Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği – Ankara
 • Manisa Şizofreniyle Yaşam Derneği
 • Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi