Hekimler haklarını arıyor

psikiyatri.org.tr /

Yıllardır sağlık ortamıyla ilişkili sorunlar konusunda hekimler, çoğu zaman örgütlü şekilde, seslerini duyurmaya çalıştılar. Sağlık hizmetinin planlanması, sunulması, erişilmesiyle ilgili sorunlar, olası riskler konusunda toplumu bilgilendirdiler, politikacıları uyardılar. Son yıllarda emeğiyle geçinen tüm grupların yaşadığına benzer şekilde hekim haklarıyla, yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgili kötüye gidiş hız kazandı. Hekimlerin çalışma ortamı her gün haberlerini duyurduğumuz şiddetin istisna değil, kural haline geldiği bir hale büründü. Hekimler kendi aralarında da, diğer sağlık çalışanlarıyla da karşı karşıya getirilmeye çalışıldı, iş barışı bozuldu. Tüm toplumsal kesimlere benzer şekilde hekimlerin de örgütlü sesi kısılmaya, birlikte direnmesi, dayanışması engellenmeye çalışılıyor.

Böyle bir ortamda hekimler haklarını arıyorlar. Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri ve diğer mesleki örgütlerimizde, omuz omuza vererek, dayanışmadan gelen güçle hak ettiğimiz çalışma koşullarına, haklara sahip olmak için mücadele ediyoruz. Bize dayatılan zorluklar nedeniyle hangi yer, kurum, koşulda çalışmayı seçtiğimiz, gitmemiz, kalmamız bireysel kararımız, hakkımızı arama mücadelesi verme iradesi göstermemiz ortak tutumumuzdur.

Yıllardır dile getirilen sorunların yüksek sesle yinelenmesini kişisel bir memnuniyetsizlik değil, tüm toplumu ilgilendiren sağlık sistemiyle ilgili uyarılar olarak değerlendirmek mümkündür. Sağlık sistemine sahip çıkıp soruna işaret edene kapıyı göstermek, sağlık çalışanı eğitiminde soruna işaret edene yeni mezunlarla yeri doldurulur muamelesi yapmak bireysel bir tutum değil, yanlış politikada ısrardır. Sağlık sistemiyle ilgili sorunlar çalışanların hak ve çalışma koşulları düzeltilmeden, şiddet konusunda önlem alınmadan düzeltilemez, bundan tüm toplum zarar görmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği yıllardır ruh sağlığı alanında bilimsel uygulamanın, etik ilkeler gözetilerek sürdürülmesi için çaba sarf etmektedir. Toplum hekimleri haklı ve içten mücadelesinde yalnız bırakmamaktadır.  Sağlık çalışanlarını bölmeye, değersizleştirmeye yönelik tüm girişimler karşısında, kendi haklarımız, sağlığımız ve toplum sağlığı için üyelerimizi dayanışma içinde mücadele etmeye, üzerimize düşen “Büyük G(ö)rev”i yerine getirmeye çağırıyoruz.   

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu