Sağlıkta şiddeti kabul etmiyoruz, kabul edilemez!

psikiyatri.org.tr /

Dün nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. Ebru Ergin’in uğradığı saldırı, sağlık hizmeti sırasında şiddetin artarak yaygınlaştığı, sıradanlaştığının yeni bir kanıtıdır. Meslektaşımızın hızla sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Sağlıkta şiddeti kabul etmiyoruz, kabul edilemez!

Sağlıkta şiddetin sadece ceza ve yaptırım ile çözülmeyeceğinin farkındayız. Ancak şiddet davranışının görmezden gelinmesi, cezasızlık, soruşturma ve yargılama aşamalarında özensizlik gösterilmesi şiddet uygulama cesaretini arttırmaktadır. Yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Sağlıkta şiddete zemin hazırlayan politikalar, yöneticilerin –görevleri olmasına rağmen- güvenlikle ilgili gerekli önlemleri almaması sağlıkta şiddetin yaygınlaşmasına imkân vermektedir. Sorumluları sorumlu davranmaya çağırıyoruz!

Sağlıkta şiddet, sağlık hizmetinin sunulmasına da, sağlığa erişmeye de engel oluşturmaktadır. Herkesi sağlık hakkına engel olan bu gelişmelere direnmeye çağırıyoruz!

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için herkesin açık ve kesin bir şekilde karşısında durması gerekmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu