SELANİK BİLDİRGESİ

psikiyatri.org.tr /

SELANİK BİLDİRGESİ

Doğu Avrupa ve Balkanlar Psikiyatri Derneği’nin temsilcileri 1. Doğu Avrupa Psikiyatri Kongresi için Yunanistan’ın Selanik kentinde bir araya gelerek aşağıdaki maddeleri açıklamaya karar vermiştir:

  1. Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin çoğunluğunun ciddi ekonomik güçlükler içerisinde olduğu

  2. Bölgedeki ülkelerin birçoğunun nüfusunun savaşlar, iç çatışmalar ve diğer stres kaynaklarına bağlı ciddi sıkıntı çektiği,

  3. Hala birçok ülkede binlerce mülteci ve ülke içerisinde göç eden insanların yüzlercesinin kötü koşullarda yaşadığı

  4. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, psikosomatik bozukluklar, madde kötüye kullanımı, şiddet vb. gibi birçok psikososyal sonuç stresten kaynaklanmakta ya da hızlandırılmaktadır; bu durumların artışının önlenmesi ve tedavisinin gerekliliği

  5. Bölgedeki ülkeler arasında şiddet sarmalının gelecekte tekrarının ve travmanın ırklar arası yayılımının önlemesi için uzlaşma ihtiyacı olduğu

  6. Politik liderler gibi uluslararası bilimsel topluluğun da toplumların ruh sağlığının korunmasına ve kitlesel şiddetin önlenmesine önemli katkılar sunabileceği

  7. Bölgedeki psikiyatristlerin dünyanın diğer bölgelerindeki meslektaşları ile bilimsel bilginin paylaşımı ve iletişim düzeyinde ciddi yönetsel ve finansal engelleri bulunması nedeniyle Doğu Avrupa ve Balkanların bilimsel topluluklarının izolasyonuna neden olduğu

  8. Yukarıdaki ekonomik ve diğer problemler nedeniyle bölgede çalışan psikiyatristlerin bilimsel üretkenliğinin ciddi olarak azalmakta olduğu

  9. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki, özellikle psikiyatrik reform, toplum psikiyatrisi, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve araştırma başlıklarında bilimsel bilginin kalitesinin artırılmasına büyük gereksinim olduğu

  10. Hastalarımızın, onların yakınlarının ve toplumun yararı için geçmişteki yüksek düzeyine yeniden dönebilmek için Doğu Avrupa ve Balkanlardan bilimsel girdiye büyük gereksinim olduğu

Dikkate alınmalıdır.

Bizler; uluslar arası bilimsel topluluğun, Dünya Psikiyatri Birliğinin, Dünya Sağlık Örgütünün, dünya politik liderliğinin ve tüm diğer ilişkili uluslar arası politik, sivil toplum ve bilimsel örgütlerin yukarıdaki gerçeklere dikkatini çekmek isteriz. Ayrıca dünya, Balkanlar ve Doğu Avrupa toplumlarının; hastaların ve onların yakınlarının yararına Doğu Avrupa ülkelerinin yeniden yapılandırılması ve ilerlemesi için ve bu ülkelerin psikiyatrik topluluklarının üretkenliğinin kalitesinin artırılması için katkıda bulunmalarında ısrarcıyız.

20 Eylül 2007
Selanik-Yunanistan

Doğu Avrupa ve Balkanlar Psikiyatri Derneği
Genel Kurulu

selanik2.JPG
Selanik'e 1. Doğu Avrupa Psikiyatri Kongresine giden arkadaşlarımız Atatürk'ün evinde