DR. PSİKOLOG DAVİD C. GLAHN 43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ’NDE ŞİZOFRENİ SEMPOZYUMU’NDA KONFERANS VERECEK.

psikiyatri.org.tr /

David C. Glahn, Ph.D.

 

Psikoloji Doçentidir.

Ruhsal hastalıklarda bilgi işleme işlevlerinin bilişsel ve nöropsikolojik modellerinin davranışsal ve işlevsel beyin görüntüleme yoluyla uyarlanması konusunda eğitimle ilgilenmektedir.

Çalışma alanları: Nöropsikoloji, İşlevsel Beyin görüntüleme ve Genetik.

Dr. David Glahn 2000’de Pennsylvania Üniversitesi’nde psikoloji doktoru oldu. Doktora sonrası eğitimini California Los Angeles Üniversitesi’nde tamamladı. 2002’de Psikiyatri bölümüne ve Araştırma Görüntüleme Merkezi’nde çalışmaya başladı.

Araştırmaları şizofreni ve bipolar (iki uçlu) bozukluğun genetik çalışmalarında beyin bilişsel ve görüntüleme ölçümlerinin uyarlanmasına odaklanmıştır. Şizofreni ve/veya bipolar bozuklukta genlerin yerleşiminin bu karmaşık hastalıkların altında yatan biyolojik yapıyı anlamada önemli olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu yöndeki bulguların gelecekteki tedavilerin geliştirilmesinde ve olası korunma stratejileri geliştirilmesinde dayanak oluşturacağı düşünülmektedir.

Dr. Glahn UTHSCSA’ya katılımından sonra, genetik bağlantılı çalışmalarda kullanılmak amacıyla yapılan nörokognitif testlerin veri yönetimi ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bilgisayara dayalı bir sistem geliştirmiştir. Fakültenin Psikiyatri bölümüyle kollaborasyon ile, bu nöropsikolojik test bataryasını 35’in üzerinde çalışmada kullanarak değişik populasyonlardan 700’un üzerinde değerlendirme yapmıştır.


 Halihazırda, bu batarya NIMH tarafından desteklenen bağlantılı şizofreni çalışmasında (toplam örnek> 1500)uygulanmaktadır, ve kısa süre içinde benzer bir bipolar bozukluk çalışmasında( toplam sayı˜ 3400) da da uygulanacaktır. Bipolar çalışma endofenotiplerin yapısal nörogörüntülenmesi içermektedir ki bu, bipolar bozukluktan etkilenen kişilerin ve onların akrabalarının merkezi sinir sistemi bütünlüğünün multimodal olarak  değerlendirilmesini sağlayacaktır.

 

Dr. Glahn bir süre önce Psikoloji Bölümünde nörogörüntüleme merkezi başkanı ünvanını aldı. Bu görev içeriğince, gelişme, analiz, ve nörogörüntüleme deneylerinin yorumlanması konularında psikiyatri bölümündeki ve başka bölümlerdeki akademisyenlere danışmaktadır.

Dr. Glahn’nın kendi nörogörüntüleme araştırma odağı olan kognitif gelişmede  nörofizyolojik destekleyicilerin anlaşılması çalışması bunun şizofrenide ve bipolar bozuklukta genetik kökene duyarlı olabileceğini göstermiştir.

Psikiyatrik hastalıklara ek olarak, Glahn’ın çalışması genetiğin normal beyin fonksiyonları ve yapısı üzerindeki etkisini  açıklığa kavuşturmayı da içermektedir.

Glahn’nın laboratuvarında geliştirilen belirleyiciler normal populasyondaki varyasyonlara duyarlı olduğu için bu aksiyonlar sağlıklı bireylerde genetiğin nörokognitif prosese ve beynin yapı ve fonksiyonuna katkısını belirlemek için potansiyel sağlamaktadır.


Dernek Üyelikleri

 

Organization for Human Brain Mapping, Schizophrenia Congress

 

YAYINLAR

 

Bearden CE, Glahn DC, Mondul ES, Barrett J, Najt P, Villarreal V, Soares JC. Patterns of Memory Impairment in Bipolar Disorder and Unipolar Major Depression. Psychiatry Res. 2006 Jun 15;142(2-3):139-50.

Glahn DC, Barrett J, Bearden CE, Mintz J, Green MF, Serap Mondul E, Najt P, Soares JC, Velligan DI. Dissociable Mechanisms for Memory Impairment in Bipolar Disorder and Schizophrenia. Psychol Med. 2006 May 31;:1-11.

Velligan DI, Lam YW, Glahn DC, Barrett JA, Maples NJ, Ereshefsky L, Miller AL. Defining and Assessing Adherence to Oral Antipsychotics: A Review of the Literature. Schizophr Bull. 2006 May 17; PMID: 16707778 [PubMed - as supplied by publisher]

Glahn DC, Ragland JD, Abramoff A, Barrett J, Laird AR, Bearden CE, Velligan DI. Beyond Hypofrontality: A quantitative meta-analysis of functional neuroimaging studies of working memory in schizophrenia. Human Brain Mapping, 25(1):60-69.

Glahn DC, Bearden C, Niendam T, Escamilla M. The feasibility of neuropsychological endophenotypes in the search for genes associated with bipolar affective disorder. Bipolar Disorders, 6(3):171-82.

Glahn DC, Therman S, Manninen M, Huttunen M, Kaprio J, Lonnqvist J, Cannon T. Spatial working memory as an endophenotype for schizophrenia. Biological Psychiatry, 53(7):624-6.

Glahn DC, Kim J, Cohen MS, Poutanen V-P, Therman S, Bava S, VanErp TGM, Manninen M, Huttunen M, Lonnquvist J, Standertskjold-Nordenstam CG, Cannon TD. Maintenance and Manipulation in Spatial Working Memory: Dissociations in the Prefrontal Cortex. NeuroImage, 17(1):201-13

Cannon T, Huttunen M, Lonnqvist J, Tuulio-Genriksson A, Pirkola T, Glahn DC, Finkelstein J, Hietanen M, Kaprio J, Koskenvuo M. The inheritance of neuropsychological dysfunction in twins discordant for schizophrenia. American Journal of Human Genetics, 67(2)369-82.