DR. FÜGEN NEZİROĞLU 43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ'NDE

psikiyatri.org.tr /

Dr. Neziroğlu Dr Tobias, ile birlikte Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OCD) olan hastalarda serotonin düzeyinin düşük olduğunu bildiren ilk kontrollü çalışmayı yapmışlardır. Bu araştırma sayesinde bu konuda daha ileri düzeyde araştırmaların yapılması ve Seçici  Serotonin Gerialım Ketleyicilerinin geliştirilmesi için yol açılmıştır.

 

Dr. Neziroğlu ve Dr. Tobias 1979’da  Obsesif – Kompulsif Derneği’ni kurdular. 1983’te Dr. Neziroğlu,  Dr. Tobias ile birlikte OKB ile ilgili ilk kitabı yayımladılar.  Bu kitap Obsesif Kompulsif Spektrum bozukluklarının araştırılmasını tetikledi.

 

1990’da Dr. Neziroğlu  obesitenin tek başına bir bozukluk olmadığını farklı türleri olabileceğini bu yüzden de  her bir tür için farklı bir tedavi uygulanması gerektiğini ortaya koydu. Dr. Neziroğluna bu obezite tiplerinden birinin OKB gibi olabileceği düşüncesi ile etkili ve bilinen tedavi yöntemlerinden farklı bir yöntemi ortaya koydu.

 

1993’te Dr. Neziroğlu ve Dr. Tobias Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) için aynen OCD’de olduğu gibi kognitif davranışsal bir tedavi önerdiler. O zamana kadar BDB profesyonellerce hep göz ardı edilen bir durum olmuştu.

 

1990’dan beri Dr. Neziroğlu, Dr. Tobias ve arkadaşlarıyla birlikte  hoarding (biriktirme bozukluğu), BDB, OKB, Saç Yolma, Deri Yolma, Kendine Zarar Verici Davranış, Sosyal Fobi, Hipokondriyazis ve diğer anksiyete ve ruhsal bozukluklar arasındaki bağlantıları araştırmaktadırlar.