DR. CAN TUNCER 43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ'NDE

psikiyatri.org.tr /

Dr. Can Tuncer
Consultant Psychiatrist, Convenor, VTPU Clinical Seminars

Email: can.tuncer@svhm.org.au

             Dr. Can Tuncer 1990’dan beri Victoria Transkültürel Psikiyatri Birimi (VTPU)’nde ve ayrıca özel uygulamada danışman psikiyatr olarak çalışmaktadır. Avustralya – Yeni Zelanda Kraliyet Psikiyatrlar Birliği’nin, Psikiyatrlar Pasifik Rim Birliği, Uluslararası Psikosomatik Tıp Birliği üyesidir. 1995’den beri VTPU St. Vincent Hastanesi psikiyatri asistanlarına aylık klinik olgu tartışmalarını da içeren “Klinik Uygulamada Kültürel Bakışlar” kapsamında seminerler vermektedir. Melbourne Üniversitesi Ruh Sağlığı Bilimleri (Transkültürel Ruh Sağlığı)’nde Lisans diplomasını da içeren,  VTPU araştırma ve eğitim etkinliklerine katılmaktadır. VTPU eğitim programlarının bir parçası olarak klinik transkültürel psikiyatri konularında ders vermektedir. Avustralya’daki Türk topluluğuna ruh sağlığı ve ruhsal hastalıklar konularının eğitiminde etkin rol oynayan Ruh Sağlığı Ağı’nın kurucusudur. Psikiyatrik klinik uygulamasında CALD hastalarına birincil ve ikincil danışmanlık sağlamaktadır. Psikiyatride kültür ve ruh sağlığı, ve başka konularda Türkçe ve İngilizce yazılar yayımlamıştır. Özel ilgi alanlarından biri işlevsel beden belirtilerinde kültürel çeşitliliklerdir.

Minas H, Klimidis S, Tuncer C.   
Illness causal beliefs in Turkish immigrants.
BMC Psychiatry. 2007 Jul 24;7(1):34