TÜRK ALMAN PSİKİYATRİ KONGRESİNDE WPA İLE BULUŞMA

psikiyatri.org.tr /

VI. Türk Alman Psikiyatri Kongresi 12-15 Eylül, 2007 tarihlerinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmıştır. Türk Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği tarafından düzenlenen kongreye 350 kişi civarında katılım olmuştur. Ana teması "kimlik(ler)" olan kongrenin bilimsel programına "Kimlik ve İnsan Merkezli Bütüncül Tanılar" konulu bir konferans ile Dünya Psikiyatri Birliği (WPA) Başkanı Juan Mezzich de katılmıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği yöneticileri 14 Eylül 2007 günü WPA Başkanı Juan Mezzich ile bir toplantı yapmış ve Türk psikiyatrisinin Dünya Psikiyatri Birliği ile ilişkileri konusunda görüş alıverişinde bulunmuşlardır. Toplantıya TPD MYK’dan Şahika Yüksel ve Can Cimilli, TNPD Başkanı Peykan Gökalp, WPA Güney Avrupa Bölge temsilcisi Levent Küey, TPD İstanbul Şube Başkanı Kaan Kora, TPD Yeterlik Kurulu Başkanı Raşit Tükel ve EFPT eski başkanı Defne Eraslan katılmışlardır.