BASIN AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

BASIN AÇIKLAMASI

29 Haziran 2007 tarihli gazetelerde, ruhsal hastalığı olan bir vatandaşın Antalya Devlet Hastanesi’nde kimliğini göstermemesi üzerine hastane görevlileri tarafından kötü muameleye maruz kaldığı haberi yer almıştır. Haber, Radikal gazetesinde şöyle geçmektedir: “Akli dengesi bozuk kişi kimliğini göstermeyince hastane görevlileri bir ambulans şoförüyle birlikte ellerini kelepçeledikleri kişinin üzerine çullandı.”

Bu muamele, Türkiye Psikiyatri Derneği-Merkez Yönetim Kurulu tarafından üzüntüyle karşılanmış ve sağlık hizmetine ilişkin bazı sorunların tekrar vurgulanması gereğini hissettirmiştir.

Hastaneye başvuran hastaya güvenlik gerekçesi ile baskı yapılması, hastalığın tanımına ters düşen, yanlış ve tıp etiğine uygun olmayan bir davranıştır. Gazete haberinden, vatandaştan kimlik göstermesinin istendiği anlaşılmaktadır. Üstelik, güvenliğin sağlanması için kimlik göstermenin ne gerekli ne de yeterli olduğu göz önüne alındığında, olayın başlamasına neden olan girişim de anlaşılmamaktadır.

Öte yandan, başta genel hastaneden ayrı binada hizmet veren psikiyatri klinikleri olmak üzere, hastane çalışanlarının güvenliğinin yeterince sağlanamadığı da bir gerçektir. Gerek genel hastanelerde gerekse psikiyatri kliniklerinde bu soruna yönelik genel bir düzenleme bulunmadığından, sorunun çözümü tek başına hastane yöneticilerinin girişimlerine bağlı kalmaktadır.

Bu üzücü olay, hastane yöneticilerinin güvenlik personelinin eğitimiyle ilgili girişimlerde bulunmaları gerektiğini bir kere daha göstermektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu konuyu acil olarak gündemine almış ve olayın nedenleri, görevlilerin kusur veya ihmali olup olmadığı hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için Antalya Şubesi’ni görevlendirmiştir.


Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu