TPD 11. YT-BS ÖDÜLLERİ KAZANANLARA VERİLDİ.

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 11.Yıllık Toplantı - Bahar Sempozyumu ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ Seçici Kurul Prof. Dr. Şahika Yüksel Prof. Dr. Tunç Alkın Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete Prof. Dr. Berna Uluğ Prof. Dr. Olcay Yazıcı BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “Bir Şizofreni Modelinde N-Dezmetilklozapin ve Klozapinin Hipokampus Üzerine Etkilerinin Davranışsal ve Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi” Dr. Aygün Ertuğrul, Dr. Esen Saka Topçuoğlu İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “Bir Hemşire Grubunda Tükenmişlik Düzeyinin Mizaç/Karakter Yapısı ve Serotonin Taşıyıcısı (Sert) Gen Polimorfizmi ile İlişkisi” Dr. İ. Tolga Binbay, Dr. Özen Önen Sertöz, Dr. Adem Bayrakçı, Dr. Hayriye Elbi Mete, Dr. Ayşin Noyan, Dr. Ferda Özkınay, Dr. Asude Alpman ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “Valproat Kullanan Erkeklerde Görülen Üreme Hormon Bozuklukları ve Cinsel Bozukluklar:İlaca mı Yoksa Hastalığa mı Bağlı?” Dr. Ebru Aldemir, Dr. Fisun Akdeniz, Dr. Mehmet Umul, Dr. Şehnaz Arıcı Türkiye Psikiyatri Derneği 11.Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ARAŞTIRMA POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ Seçici Kurul Prof. Dr. Şahika YÜKSEL Prof. Dr. Soli SORİAS Prof. Dr. Vedat ŞAR Prof. Dr. Zeliha TUNCA Prof. Dr. Kazım YAZICI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ İlk Epizodu Depresyon Olan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların, Antidepresan Sağaltım Altında Manik/Hipomanik Kayma Geliştiren ve Geliştirmeyen Major Depresyon Tanılı Hastalarla, Klinik Özellikler ve Ailede Psikiyatrik Hastalık Yüklülüğü Açısından Karşılaştırılması Zahide Orhon, Kemal Dumlu, Ayşegül Özerdem, Berna Binnur Akdede, Halis Ulaş, Zeliha Tunca İKİNCİLİK ÖDÜLÜ “Aripiprazolün Ratlarda Oluşturulan Deneysel Depresyonda Antidepresan Etkinliği” İbrahim EREN, Arif DEMİRDAŞ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ “Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluğu İçin Nöropsikolojik Destek Var mıdır?” Selim Tümkaya, Filiz Karadağ, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Osman Özdel, Figen Çulha Ateşci, Çiğdem Tekkanat, Gülfizar Varma