DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI BÇB TOPLANTISI RAPORU

psikiyatri.org.tr /

•İnternet üzerinden haberleşme ağının daha aktif olarak kullanılması dile getirildi. •Dr. Olcay Yazıcı tarafından Türkiye Psikiyatri Derneği’nin internet sitesinde yer almak üzere duygudurum bozuklukları ile ilgili sıklıkla sorulan sorular çalışmasının yapılması ve hazırlanması gereksinimi ifade edildi. •Ülkemizde kliniklerde bulunan duygudurum merkezlerinin durumlarının incelenmesi ve henüz duygudurum merkezi bulunmayan kliniklere de teşvik için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı. Varolan merkezlere yönelik eğitim toplantılarının yararlı olacağı belirtildi. •Bilgisayar üzerinden hasta kayıt ve takip programlarının durumları görüşüldü. Dr. Ayşegül Özerdem SKIP-TURK programının yeni sürümünün hazırlanmakta olduğunu duyurdu. Dr. Olcay Yazıcı ise İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Duygudurum Birimi tarafından kullanılmakta olan DBİ adlı programdan söz etti. Bu programların kullanılması ve yaygınlaştırılması için tanıtımların yapılması görüşüldü. •BÇB tarafından yürütülen ve veri toplama işlemleri biten ve verilerinin sunumu da yapılmış olan Türkiye’de Mani çalışmasının sonuçlarının yazıya dökülmesi Dr. Timuçin Oral tarafından dile getirildi. Bu çerçevede bu konuda görev almak isteyen gönüllülerin belirlenmesi kararlaştırıldı. Önceden bu konuda çalışan Dr. Nesrin Koşal’ın da katılımı konuşuldu. Dr. Ali Savaş Çilli mani çalışmasının verilerinin kendisinde olduğunu ve çalışmanın yazılacağı zaman kendisinin gerekli yardımı yapabileceğini belirtti. •Yine alt yapı çalışması yapılan Türkiye’de Bipolar Depresyon çalışmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların başlatılması Dr. Simavi Vahip tarafından belirtildi. Bu konunun 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde tartışılması kararlaştırıldı. •BÇB tarafından hazırlıkları biten ve baskıya verilmek üzere olan Depresyon Tedavi Kılavuzu Dr. Simavi Vahip tarafından tanıtıldı. Bu kitabın kılavuz boyutundan çok, kaynak kitap boyutunda olduğu ve bundan yola çıkarak bir kılavuz da hazırlanması gereği ifade edildi. Ayrıca Bipolar Bozukluğun tedavisi ile ilgili kılavuzun da güncellenmesi için çalışmaların başlatılması dile getirildi. •Önümüzdeki 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi için panel veya kurs önerisi getirilmesi çağrısı yapıldı. Bu konunun e-posta haberleşme grubu aracılığıyla olgunlaştırılması kararlaştırıldı. •Dr. Timuçin Oral tarafından ilaç endüstrisi ile ilişkiler konusunda özellikle Duygudurum Bozuklukları ile ilişkili uluslar arası toplantılara BÇB üyelerinin katılımının sağlanmasının yararı vurgulandı ve bu konuda firmalara isteğimizin belirtilmesi önerildi. •Dr. Ali Savaş Çilli tarafından üye listesinin güncellenmesi için varolan üye listesinin çıkarılması ve dağıtılması kararlaştırıldı. •Dr. Ayşegül Özerdem tarafından Duygudurum Bozuklukları BÇB’nin daha verimli çalışmak üzere yeniden yapılanarak alt sorumlulara ayrılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede bilimsel araştırma ve yayın sorumlusu, dernekle ilişkiler sorumlusu, ilaç endüstrisi ile ilişkiler sorumlusu, bilimsel toplantılar sorumlusu gibi görev paylaşımının sağlanması gereğini ifade etti. •Son olarak, yeni yönetmelik gereği iki koordinatör seçilmesi gündeme geldi ve eş koordinatörlüklere Dr. Ömer Aydemir ve Dr. Lut Tamam seçildiler.