14 MART TIP BAYRAMINDA G(ö)REVDEYİZ.

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

14 Mart, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcının 180. yıldönümü. 1921 yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlanmakta olan bugünde, TPD MYK olarak tüm meslektaşlarımızın Tıp Bayramını kutlarız.

Sağlık hizmetlerini ticarileştirme amacı güden sağlıkta "Dönüşüm" programının uygulanmaya çalışıldığı, siyasi kadrolaşma amacı güden "Torba Yasa" ların çıkartılmaya çalışıldığı, hekimin gücünü kırmak ve emeğini ucuzlatmak için “İthal Hekim" getirmenin yollarının arandığı günümüzde; tüm bu olumsuz girişimlere karşı durmak ve , hekimlik mesleğinin insancıl değerlerine sahip çıkmak amacıyla; TPD 14 Mart’ta Meslek örgütümüz TTB’nin yanında GöREV yapacaktır.

TPD MYK