Prof. Dr. M.Orhan Öztürk İstanbul Tabip Odası jürisi tarafından TIP HİZMET ÖDÜLÜ'ne layık görüldü

psikiyatri.org.tr /


Prof. Dr. M. Orhan ÖZTÜRK

Doğum Yeri ve Yılı: Tarsus, 1926

Araştırma Alanları: Psikiyatri, psikanalitik yönelimli psikoterapi, kültürel psikiyatri.

Seçilmiş Yayınları

  • Öztürk, M. O. (2001) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapları Yayınevi, İstanbul. (2001'de 3. kez yenilenmiş 8. basım, 10. basım 2004)
  • Öztürk M. O. (1998) Psikanaliz ve Psikoterapi. Bilimsel Tıp, Ankara. (3. baskı)
  • Öztürk M.O. (1964) Folk treatment of mental illness in Turkey. In Magic, Faith and Healing, (ed. A. Kiev) pp. 343- 363, New York: The Free Press of Glencoe, A Division of MacMillan.
  • Öztürk M.O. , Volkan V. (1971) The theory and practice of psychiatry in Turkey. American J. Psychotherapy,25 (2): 240-271.
  • Öztürk M.O. (1973) Ritual circumcision and castration anxiety. Psychiatry, J. of Interpersonal Relations,36: 49-60.
  • Öztürk M., Öztürk M.O. (1977) Thumbsucking and falling asleep. British J. Medical Psychology, 50 (1), 95-103.
  • Öztürk M.O. (1977) Turkey: Psychiatry. In International encyclopedia of psychiatry, psychology, psychoanalysis and neurology(Ed. B. Wolman), pp. 288-292, New York Aesculapius Publishers.
  • Öztürk M.O. (1981) Pathological binding communications between family members.Mediterranean J. Social Psychiatry,2 (1) 42-47.
  • Öztürk M.O. (1978) Psychotherapy under option-limited conditions: A psychotherapeutic work with a Turkish youth. American J. Psychotherapy, 32 (3): 307-319.
  • Öztürk M.O. (1998) Sosyal psikiyatri. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim: Sosyal Bilimler-II, s. 55-76. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını.

Uluslararası Akademiler ve Meslek Kuruluşlarına Üyelikleri

Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu (Executive Board) Üyesi (Ocak 1981-Ocak 1982)
DSÖ, Ruh Sağlığı Danışma Kurulu Üyesi (1982-1987)
American Psychiatric Assocation, Corresponding Member (1967-1998)
Member of the Executive Committee, Mediterranean Socio-Psychiatric Association
Member of the Executive Committee, International Association for Social Psychiatry
Member of the Advisory Board, Masserman Foundation for International Accord, Chicago, Illinois
Turkish - American Psychiatric Association Üyesi
Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı (1977- 1998)
Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı (1995-)
Türk Psikiyatri Dergisi Editörü (1990-2002), Onursal Editörü (2002-)