ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ İSTANBUL PSİKANALİZ GRUBUNU RESMEN TANIDI

psikiyatri.org.tr /

Uluslararası Psikanaliz Birliği ülkemizde ilk kez bir psikanaliz grubunu resmen tanıdı

 

1994 yılında İstanbul Psikanaliz Grubunun kurulmasıyla başlayan ve Türkiye’de uluslararası psikanaliz geleneğini izleyen bir psikanaliz kurumu oluşturmayı hedefleyen çabalar ilk meyvesini vermiş ve ülkemizde ilk kez bir psikanaliz grubu Sigmund Freud’un kurucusu olduğu Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) tarafından “Türk çalışma grubu” (Turkish psychoanalytical study group) olarak resmen tanınmıştır. Çalışma grubu statüsü derneklerin oluşturduğu bir konfederasyon olan Uluslararası Psikanaliz Birliğine (IPA) katılımın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu gelişmeyle ülkemizde IPA çizgisindeki bir psikanaliz formasyonunun sürekliliği garanti altına alınmış olmaktadır. Çalışma grubu, İstanbul Psikanaliz Derneğinin de kurucuları arasında yer alan ve hepsi Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi olan Talat Parman, Tevfika Tunaboylu İkiz, Elda Abrevaya, Levent Kayaalp tarafından oluşturulmuştur. Bu adım çağdaş psikiyatrinin önemli bir parçası olan psikanalizin ülkemizde ulaştığı düzeyi göstermesi açısından çok önemlidir.