BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU (BTDK) II. TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

psikiyatri.org.tr /

BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU (BTDK)
II. TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

TPD Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu (BTDK), II. Toplantısını 27.01.2007 tarihinde Ankara’da, TPD Merkezinde yaparak Alt Kurul Başkan ve üyelerini yeniden belirledi.

BTDK, ilk toplantısını 12.11. 2006 tarihinde İstanbul’da yapmış ve yönetmelikte belirtilen Alt Kurullarını ve başkanlarını seçmiş idi. Ancak yıllık olağan denetimini yapan Merkez Denetleme Kurulunun; 2.11.2006 tarihli 1. BTDK toplantısında Psikiyatrik AraştırmalarBÇB temsicilerinden Murat Atmaca’nın toplantıya gelmemesi gerekçesiyle, PA BÇB adına yedek üye Orhan Doğan’ın toplantıya katıldığı, yapılan seçimlerde oy kullandığı; bu durumun ise yedek üye kavramının yer almadığı BTDK yönetmeliğine aykırı olduğu bu nedenle de BTDK seçimlerinin yenilenmesi gerektiği” şeklindeki kararı MYK tarafından değerlendirilmiş ve Orhan Doğan’ın üyeliğinin geçersiz olduğu kararına katılarak, BTDK’nun yeniden toplanmasına karar vermiştir.

BTDK, 27.01.2007 tarihinde Ankara’da TPD Merkezinde 1. Açılış, ilk BTDK toplantısından bugüne sürecin öyküsü, 2. Altbirimlerin koordinatörlerinin seçimi, 3. Güncel ve ivedi olan görevlerimiz, 4. BTDK Yönetmeliğindeki eksiklikler, gereksinimler, 5. BTDK Çalışma ve yürütme modelinin geliştirilmesi gündemiyle II. Toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıya 23 temsilci katılmış; TPD Adana, Antalya, Elazığ, Konya şubelerinin temsilcileri ile Psikiyatrik Araştırmalar Bilimsel Çalışma Birimi (PA BÇB) temsilcilerinden Murad Atmaca katılmamışlardır.

Toplantıyı yöneten TPD MYK Başkanı Şahika Yüksel, açılış konuşmasını yaparak, ilk BTDK toplantısından bu yana ortaya çıkan gelişmeleri özetlemiştir. Merkez Denetim Kurulu kararına MYK’nın katıldığını belirten Şahika Yüksel, BTDK Alt Kurul seçimlerinin yenilenmesinin zorunlu olduğunu ancak yenilenecek seçimlerin kapsamının ve biçiminin tüm BTDK üyeleri arasında tartışılarak karar verilmesinin BTDK’nun tüzel kişiliği açısından daha uygun olacağını belirtmiştir.

Seçimlerin yenilenmesi, tümünün mü yoksa sadece Orhan Doğan’ın seçildiği Düzenleme Alt Kurulu Başkanlığının mı yenilenmesi gerektiği, TPD yönetmeliği, dernekler yasası ve hukuk açısından uzun uzun tartışıldıktan sonra yapılan açık oylama sonucunda oy çoğunluğu ile tüm Alt Kurul Başkanlıklarının yeniden yapılmasına karar verilmiştir

Yine BTDK üyelerinin oy çoğunluğu kararıyla kapalı oy, açık sayım şeklinde yapılan seçimlerde toplantıda bulunan bütün üyeler oy kullanmış; sayım sonuçlarına göre:

Bilimsel Alt Kurul Başkanlığına (aynı zamanda BTDK Başkanlığı) Mesut Çetin 12 oy ile (Diğer aday Simavi Vahip 11 oy aldı), Düzenleme A. K. Başkanlığına Engin Eker 13 oy ile (Diğer aday Mustafa Sercan 10 oy aldı), Sosyal Program A. K. Başkanlığına Çiçek Hocaoğlu 12 oy ile (Diğer aday Ercan Abay 10 oy aldı), Poster ve Sözel Bildiri A. K. Başkanlığına Murat Demet tek aday olarak 21 oy ile Ödül A. K. Başkanlığına Berna Uluğ 14 oy ile seçilmiştir. (Diğer aday M. Yücel Ağargün ise 9 oy aldı).

Gönüllü tercih esasına göre diğer üyelerin de çeşitli alt kurullara yerleştirilmesi sonucunda BTDK TÜM ALT KURULLARI aşağıdaki gibi şekillenmiştir. (Toplantıya katılamayan diğer üyelere de hangi alt kurullarda yer almak istediklerinin sorulması ile tüm alt kurulların tamamlanması sağlanmıştır).

BTDK Üyesi - MYK Üyeleri:
Dr. Şahika Yüksel (TPD MYK Başkanı)
Dr. Şeref Özer (TPD MYK Bilimsel Toplantılardan Sorumlu Üyesi)
Dr. Cengiz Kılıç (TPD MYK Sayman Üyesi-Gözlemci üye)

BTDK Başkanı:
Dr. Mesut Çetin

Bilimsel Program Alt Kurulu:
Başkan: Dr. Mesut Çetin
Üyeler:
Dr. Simavi Vahip
Dr. Haluk A. Savaş
Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu
Dr. Nazan Aydın
Dr. Ömer Geçici
Dr. Köksal Alptekin
Dr. Hasan Herken

Düzenleme Kurulu Alt Kurulu:
Başkan: Dr. Engin Eker
Üyeler:
Dr. Mustafa Sercan
Dr. Bilgen Taneli
Dr. Ömer Böke
Dr. Ümit Tural
Dr. Murad Atmaca

Poster ve Sözel Bildiri Alt Kurulu:
Başkan: Dr. Murat Demet
Üyeler:
Dr. Tayfun Turan
Dr. Numan Konuk
Dr. M. Mehmet Eryılmaz

Ödül Alt Kurulu:
Başkan: Dr. Berna Uluğ
Üyeler:
Dr. M. Yücel Ağargün
Dr. Lut Tamam

Sosyal Program Alt Kurulu
Başkan: Dr. Çiçek Hocaoğlu
Üyeler:
Dr. Ercan Abay
Dr. Çınar Yenilmez
Dr. Osman Mermi
Dr. Ertan Yılmaz

Seçimlerden sonra gündemin diğer maddelerine geçilmiş, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresinin Antalya’da Ekim 2008’de yapılmasına; 12. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunun ise 2008 Nisan ayı içinde Ege- Akdeniz bölgesinde bir merkezde yapılmasına, bu iki kongrenin düzenlenme takvimi için zamanın giderek azalması nedeniyle, iki kongrenin birlikte ihaleye çıkartılmasına; ihaleyi kazanacak olan firmadan ege-akdeniz bölgesindek BS yapılabilecek uygun otel ya da kongre merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi toplamasının istenilmesine ve yerin BTDK tarafından buna göre seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin diğer maddelerinde, BTDK alt kurullarının kendi çalışma yöntem ve işleyiş kurallarını içeren “iç yönergeler”ini oluşturmaları için derhal çalışmalara başlamalarına, bu nedenle e-mail grupları oluşturmalarına; zaman zaman toplanmalarına, bilimsel yönden iyi bir kongrenin nasıl olacağı konusunda TPD üyelerine yönelik anketler hazırlanılmasına, kongrelerde forum ve toplantılar yapılmasına; hazırlanan taslakların 11. YT-Bahar Sempozyumunda bir araya gelerek olgunlaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BTDK III. toplantısını 25-28 Nisan tarihleri arasında Çeşme’de yapılacak olan 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunda gerçekleştirecektir.
2008 yılından başlayarak TPD’nin yapacağı tüm kongre ve bilimsel toplantıların düzenlenmesinden sorumlu olan BTDK’nun tüm üyelerine başarılar dileriz.

Şeref Özer

TPD Bilimsel Toplantılar Sekreteri

TPD BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME KURULU (BTDK) sayfasına ulaşmak için tıklayınız.