BÇB Kurslarının Sekizincisi: Alkol Ve Madde Bağımlılığı

psikiyatri.org.tr /

 


Yeme Bozuklukları, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler, Psikoanalitik Psikoterapiler, Psikofarmakoloji BÇB'lerden sonra Alkol ve Madde Bağımlılığı BÇB de kurs programını açıkladı:


Çalışma Biriminin adı: Alkol ve Madde bağımlılığı BÇB

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: Dr. Berna Uluğ

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları:

Dr. Berna Uluğ

Dr. Kültegin Ögel

Dr. Yıldız Akvardar

Dr. Ömer Saatçioğlu

Kursun amacı: Bu kursta alkol bağımlısı hastayı ve sorunlarını ele almada pratik bilgiler aktarılacaktır. Detoksifikasyon ve izlem dönemlerindeki tedavi yaklaşımları klasik ve güncel bilgilerin ışığında tartışılacak, klinik pratikte sık olarak görülen ek tanılı durumların tanı ve tedavisi üzerinde durulacaktır.

Program: Alkol Bağımlısına Yaklaşım – Dr. Kültegin Ögel

Acil durumlar ve detoksifikasyonda tedavi - Dr. Ömer Saatçioğlu

Detoksifikasyondan sonra izlem ve tedavi - Dr. Yıldız Akvardar

Ek tanılı durumlarda tanı ve tedavi - Dr. Berna Uluğ

Kursun Düzeyi : Orta düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı : 1- En az: 8
                             2- En çok: 20

Kursun süresi: 4 X 45 dk. (12.30-16.30)

Önerdiğiniz okuma listesi:


  1. Akvardar Y. (2000) “Bağımlılık Rehabilitasyonunda Psikoeğitsel Yaklaşım”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, Ek Sayı 4, 39-42.

  2. Andreasen NC, Black WD. (2001) Introductory Textbook of Psychiatry: Alcohol-Related Disorders. (pp. 403-422). Washington DC: American Psychiatric Publishing Inc.

  3. Mc Dowell DM, Clodfelter RC. (2001) Depression and substance abuse: Considerations of etiology, comorbidity, evaluation and treatment. Psychiatric Annals. 31: 4, 244-251.

  4. Nunes EV, Levin FR. (2004) Treatment of depression in patients with alcohol or other drug dependence. JAMA, 291, 15: 1887-1896.

  5. Ögel K. (2001) Madde bağımlılığına yaklaşım ve tedavi. Yaklaşımda temel ilkeler. s: 34-42. IQ yayınları, İstanbul.

  6. Raistrick D. (2001). Alcohol withdrawal and detoxification. In: N Heather, TJ Peters, T Stockwell (Eds), International Handbook of Alcohol Dependence and Problems (pp.523-539). West Sussex: John Wiley &Sons Ltd.

  7. Sağduyu A. (2000) Alkol bağımlılığının farmakolojik tedavisi üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 11:2: 138-153.

Hedef katılımcılar: Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları