TPD MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORU KONUSUNDA MYK AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ DENETLEME KURULU’NA,

 

2 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdiğiniz olağan denetimin raporu TPD-MYK tarafından incelenmiş, öneriler dikkate alınarak gereken düzeltmeler yapılmış ya da yapılması için gereken hazırlık başlatılmıştır. Merkez Denetleme Kurulu Raporu’nun açıklama gerektiren her bir maddesi için MYK’nın açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

 

2. İlk tedavi kılavuzu olan Duygudurum Bozuklukları Tedavi Kılavuzu’nun PDF formatı olmadığı için web sayfasına yerleştirilmesi mümkün olmamıştır. Anksiyete Bozuklukları kitabının PDF formatı web sayfasına yerleştirilmiştir.

 

3. İletişim bilgilerinin yer aldığı bir rehberin hazırlanması konusu, basından ve farklı üyelerden gelen istekler üzerine MYK‘da birçok kere farklı tarihlerde tartışılmıştır. Kişisel bilgilerinin yer almasını istemeyen meslektaşların bulunması ve üyelerin üst uzmanlık alanlarının belirlenmesi gibi zorluklar göz önüne alınarak, tek tek isim ve adreslerin bulunduğu bir kılavuzun yapılmamasına, ancak TPD’den bu konuda bilgi isteyen kişilere bulundukları illerdeki devlet hastaneleri ve üniversite kliniklerine başvurabileceğine ilişkin bilgi verilmesine karar verilmiştir.

 

4. Basın ve Halkla İlişkiler Alt Kurul raporlarının web sayfasında yayımlanması için gerekli hazırlık yapılmaktadır.

 

5. Yönetmeliğe aykırı olan MYK kararının iptaline, uyarı cezalarının da MEK onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

6. Görev Grubu oluşturulması ve işleyişini belirleyen bir yönerge taslağının hazırlanarak ilk Genel Kurul gündemine konmasına karar verilmiştir.

 

7. Doç. Dr. Haluk Özbay’ın cevabını ayrıca yazılı olarak vermesi istenmiş, kendisi görevi kabul etmediğini resmi bir yazı ile Dernek Merkezi’ne bildirmiştir.     

 

8. 29.04.2006 tarihli MYK toplantısında alınan karara uygun olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 24.05.2006 tarihinde 2006/109 sayı ile gönderilen yazı web sayfasına konmuştur.

 

9. 18.06.2006 tarihli MYK toplantısında alınan karara rağmen “Care and Treatment in Psychiatry Group” için web sayfasında bağlantı oluşturulmamasının nedeni, söz konusu sayfaya girmek için şifre istenmeye başlanmasıdır.  Bu konuda yeniden girişimde bulunulması kararlaştırılmıştır..

 

10. Yanlış ya da oyalayıcı ya da şarlatanca psikiyatrik tedavi uygulamaları hakkında  tek bir yazı değil, farklı uygulamaların anlaşılır biçimde, ayrı ayrı açıklanmasına karar verilmiş, bunun ilk örneği olarak, EEG, QEEG ve TMU’nun kullanımına ilişkin TPD görüşü 16.12.2006 tarihinde Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Posta gazetelerinde yayımlanmıştır.

 

11. 2009 APG düzenlemesi için aday olan Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nın dosyasındaki eksiklik dikkate alınarak, alınmış olan karar iptal edilmiş ve durum ilgililere resmi bir yazı ile bildirilmiştir.

 

12. Yönetmeliklere uygun olarak gerekli düzeltmelerin yapılması için, BTDK’nın ilk toplantısına katılmayan Şube ve BÇB temsilcilerine resmi birer yazı ile görevleri hatırlatılmış, ayrıca ek düzenlemeler için BTDK’nın 27.01.2006 tarihinde toplanması için karar alınmış ve gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

 

Saygılarımızla bilginize sunarım.

 

Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu

TPD Genel Sekreteri