TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'NDEN TMU VE BEYİN HARİTALAMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneğinin verdiği gazete ilanında, bir süredir bazı özel tedavi merkezlerinde “Hastalığınıza tanı konulması için beyin haritanızı çıkarmamız gerekiyor” ya da “Tedaviniz için TMU uygulamamız gerekiyor” gibi açıklamalar yapıldığı ve karşılığında yüksek ücretler alındığı duyumlarının geldiği belirtildi.

Son dönemde psikiyatri hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde bir çok farklı yöntem kullanıldığı kaydedilerek, bir kısmı ileri teknoloji ürünü olan bu yöntemlerin bazılarının hastanın tanı ya da tedavisinde sağladıkları katkının sınırlı olduğu bildirildi.

Elektroensefalografi (EEG) yönteminin, beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi esasına dayandığı, psikiyatri, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi gibi tıp dallarında uzun süredir tanıda yardımcı bir yöntem olarak kullanıldığı ifade edilerek, “Ancak, özellikle psikiyatride EEG'nin tanı koymada vazgeçilmez olduğu hastalıkların sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla psikiyatriye başvuran bütün hastaların değerlendirilmesinde EEG'nin kullanımı gereksizdir” denildi.

Beyin haritalaması adıyla da bilinen kantitatif EEG'nin (QEEG) farklı nitelikteki elektriksel aktivitenin farklı renklerde gösterilmesine dayalı bir görüntüleme yöntemi olduğuna işaret edilerek, bunun psikiyatrik rahatsızlıkların tanısında ve tedaviye cevabın önceden belirlenmesindeki yararının henüz araştırma aşamasında olduğu bildirildi.

“Şimdiki bilgimiz, kullanımda olan QEEG yöntemlerinin tanıda ya da tedaviye cevabın tahmininde katkılarının yetersiz olduğu yolundadır. QEEG, dikkatli öykü alma ve klinik muayenenin yerini tutamaz. Bu nedenle psikiyatriye başvuran hastalarda kantitatif EEG tetkiki yapılması tamamen gereksizdir” ifadesine yer verildi.

Transkraniyal manyetik uyarımın (TMU) ise saçlı deriden uygulanan manyetik bir uyarımın elektriksel uyarıma dönüşmesi esasına dayalı olduğu belirtilerek, bu uygulamanın psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçlar, psikoterapiler, elektrokonvulsif tedavi gibi başka yöntemlere üstün olduğunun gösterilemediğinin altı çizildi.
“Tedavi amaçlı bütün TMU uygulamaları henüz deneysel niteliktedir. Dolayısıyla, hastadan bu tedavi yöntemi için ücret talep edilmesi tıbbi ve ahlaki olarak uygun değildir” görüşü savunuldu.

21.07.2023 tarihli güncelleme: TPD'nin ilgili çalışma birimi ile birlikte güncel literatür ve bilgiler tekrar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda şu anki bilgilerle TMU'nun standart tedavi seçeneklerine yanıt alınamayan depresyon hastalarının tedavisinde alternatif olarak kullanılabilen bir tedavi yöntemi olduğu, QEEG yönteminin ise bu yöntemle ilgili bilgilerin artmış olmasına rağmen halen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisinde kesin sonuçlar veren bir yöntem olmadığı kanaati oluşmuştur.