XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 1-3 ARALIK 2006'DA İZMİRDE

psikiyatri.org.tr /

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri arasında dönüşümlü olarak yapılan kurultaylarda uzmanlık eğitimi ile ilgili güncel sorunlar tartışılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Kurultaylar, uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları ve Uzmanlık Dernekleri temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalarına da aracı olmaktadır.

Kurultayın ilk günü uzmanlık derneklerinden temsilcilerin katılımıyla, İnsangücü Planlaması, Toplum Sağlığını Geliştirme, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim, Bilimsel Araştırma ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi başlıklarında oluşturulan çalışma grupları toplantıları yapılacaktır. İkinci ve üçüncü günlerde, Kurultayın ana programı içinde ise, Sağlıkta Dönüşüm, Etik, Kurumlararası İşbirliği ve Afiliasyon, Asistan Gözüyle Sağlık Sistemi, Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik, Avrupa’da Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Geleceği ve Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’deki Uzmanlık Eğitimine Etkileri konularına yer verilmiştir.

Eğiticiler, eğitilenler, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları yöneticileri ve uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan meslektaşlarımızın davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.