42. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNİN SONUÇ BİLDİRGESİ

psikiyatri.org.tr /

42. Ulusal Psikiyatri Kongersi,
Türkiye Psikiyatri Derneği Forum’u Sonuç Bildirgesi,

  1. TPD’nin, 1999’dan bu yana süren Ulusal Ruh Sağlığı Politikası geliştirme ve Ruh Sağlığı Yasası’nın çıkarılması yolundaki çalışmaları sonuç verme aşamasına gelmiştir.
  2. Ruh sağlığı üzerinde etkili olan etmenlerin çeşitliliğinden ötürü Yasa sadece Sağlık Bakanlığı’nı değil başka bakanlıkları da ilgilendirmektedir.
  3. Yasa’nın gerekliliği Sağlık Bakanlığı’na aktif çabalarla ifade edildiği takdirde yakın zamanda bir Ruh Sağlığı Yasamızın olmasına hiçbir politik engel yoktur.
  4. Ruh Sağlığı yasası kadar öncelikli bir konu da, Ulusal Ruh Sağlığı politikasının ve özel olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesidir. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı
Prof. Dr. Şahika Yüksel

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı

Prof. Dr. Engin Eker