9.Bahar Sempozyumu’nda bir konuk konuşmacı : Prof. Dr. Joop de Jong ve konusu “Afet ve Çatışma Sonrası Travmatik stres için toplum yönelimli halk ruh sağlığı modeli”

psikiyatri.org.tr /

Amsterdam Özgür Üniversitesi’nde Ruh Sağlığı ve Kültür Profesörü ve Boston Üniversitesi’nde Konuk Psikiyatri Profesörü olarak çalışan Dr. Joop de Jong TPD Yıllık Toplantısı 9. Bahar Sempozyumu’na konuk konuşmacı olarak katılacak. 
 
 Dr. Jong Transkültürel Psikiyatri ve Psikoterapi, Halk Sağlığı ve Halk Ruh Sağlığı, Epidemiyoloji, Tıbbi ve Psikiyatrik Antropoloji, Tropikal Tıp konularında uzmanlaşmış bir meslektaşımız. Ayrıca 1987’den bu yana ve halen Dünya Sağlık Örgütü’nde danışman olarak çalışmaktadır.
 
 Dr. Jong'un konuşma konusu “AFET VE ÇATIŞMA SONRASI TRAVMATİK STRES İÇİN TOPLUM YÖNELİMLİ HALK RUH SAĞLIĞI MODELİ”