DEĞERLİ BİR İLAÇ, UCUZ OLDUĞU İÇİN FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR !

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİNDEN
BASIN BİLDİRİSİ

DEĞERLİ BİR İLAÇ, UCUZ OLDUĞU İÇİN FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR !

Uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde pek çok hastanın depresyonunun tedavisinde kullanılmakta olan ve ülkemizde sadece Tofranil adı ile piyasada bulunan İmipramin hidroklorür etken maddeli ilaç, üretici Novartis firması tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeksizin üretimden çekilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Novartis firması doktorlara birer mektup göndererek Tofranil adlı ilacın Mart 2007’den itibaren Türkiye’de üretilmeyeceğini ve piyasaya verilmeyeceğini bildirmiştir. İlacın neden üretilmeyeceği konusunda herhangi bir gerekçe içermeyen bu açıklama psikiyatri uzmanları tarafından üzüntü ve hayretle karşılanmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinde üretimine ve kullanılmasına devam edilmekte olan bu anti-depresif ilacın üretilmesinin durdurulma kararının, ilacın fiyatının düşük olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Dünyada 1958’den bu yana, ülkemizde ise 40 yılı aşkın süredir pazarlanan ve kullanılan İmipramin, depresyon tedavisinde doğrudan etkili ilk ilaçtır ve etkinliği sayısız araştırma ile kanıtlanmıştır. Günümüzde İmipramin’den daha etkin bir anti depresan ilaç henüz üretilememiştir, dahası, yeni bir ilacın etkinliğinin sınanması için araştırmalarda “altın standart” olarak kabul edilmekte, yani yeni bir ilacın o alanda etkin olduğunu belirlemek için en az İmipramin kadar etkin olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Başlangıçta Depresyon için üretilen bu ilacın, daha sonraları yapılan araştırmalarla depresyonun yanı sıra Panik Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Bozukluğu, Enürezis Nocturna (Çocuklarda gece altına kaçırma), Somatoform Ağrı Bozukluğu, Kronik Ağrılı Durumlar gibi bir çok psikiyatrik hastalıkta da başarılı sonuçlar verdiği kanıtlanmış ve bu hastalıklarda da yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

İmipramin, bunca etkinliğine karşın bazı rahatsız edici yan etkileri (kabızlık, ağız kuruluğu, terleme, iştahı açma vb) nedeniyle, yan etkisi daha düşük başka ilaçların bulunmaya başlandığı 1990’lardan itibaren reçetelerde daha az yer almaya başlamış olmakla birlikte yeni kuşak antidepresanların yetersiz kaldığı “tedaviye dirençli depresyonlarda” yaşam kurtarıcı özelliğini devam ettirmektedir.

Sadece az kar getiriyor diye böyle bir ilacın üretiminden vazgeçilmesi, en hafif deyimle Türk tıbbına ve psikiyatrisine “vefasızlık”tır. Kaldı ki sadece bu ilaçtan yarar sağlayıp da diğer ilaçlardan fayda görmeyen bir gurup hastamız için bir bakıma ihanettir.

Öte yandan Novartisin İmipramin’i üretimden kaldırması girişimi, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve Resmi kurumların tedavi giderlerini azaltmak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Bütçe Uygulama Talimatı (BUT)’ndaki “pahalı ilaçların kullanımına sınır getirme” şeklindeki yanlış yaklaşım nedeniyle hekimleri ve hastaları daha da zor duruma sokacak bir girişim olacaktır. Benzer şekilde yeni ilaçlara göre görece daha ucuz olan ve ilaç firmalarına az kar bırakan diğer ilaçların üretici firmalarının da aynı yola başvurması halinde bir süre sonra hekimler BUT’a uygun ilaç bulamayacaklardır. Bu durumda en çok mağdur olacak olanlar ise sosyal güvenceden yoksun ve ödeme gücü düşük hastalar olacaktır. Bu ise Türk tıbbını tehlikeli bir yola sokacaktır. Bu tehlike hafife alınamayacak düzeyde ciddi bir olasılıktır.

Bu nedenlerle,
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, öncelikle hastalarımıza ve hekimlerimize vefa borcu olan Novartis firmasının bu yanlış adımdan vazgeçerek, yalnızca mal varlığını değil, geleneğini de devraldığını umduğumuz (İmipramin’in antidepresif etkinliğini bulan) Geigy firmasının yüzyıllık prestijine uygun bir tutum alacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Aksi takdirde hekimlerimiz, hastalarımızı, bile bile zor ve çaresiz duruma terkeden Novartis’i hiç bir zaman affetmeyecek ve gerekli tepkilerini göstereceklerdir.

Aynı nedenlerle hastalarımızın sağlığının sorumluluğunu üstlenmiş olan T.C Sağlık Bakanlığı’nın, hastalarımızın büyük mağduriyetine yol açacak bu duruma izin vermeyeceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla

Dr. Şeref Özer
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu adına

EK:


Novartis’in doktorlara gönderdiği mektup metni:

Sayın Doktor,
İmipramin hidroklorür etkin maddesi içeren:
Tofranil 10 mg draje,
Tofranil 25 mg draje,
İsimli ürünlerimizin Türkiye'de üretimine ve piyasaya arzedilmesine devam
edilmeyecektir.

Halen Tofranil 10 mg ve 20 mg formlarıyla tedavi altındaki hastaların aynı
endikasyondaki diğer tedavi şekillerine geçirilmesi ya da uygun vakalarda
tedavinin tedricen doz azaltılarak sonlandırılabilmesi için gerekebilecek
süre göz önüne alınarak, hastaların zarar görmesini önlemek amacıyla söz
konusu ürünlerin piyasaya arzına Mart 2007 tarihine kadar devam edilecektir.

Konu hakkinda bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla