10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA KONYA'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

psikiyatri.org.tr /

KONYA RUH SAĞLIĞI PLATFORMU

Ruh sağlığı... Herkes için...

İnsanlarımızın en az beşte birinin ruh sağlığı sorunu var.

Ya sana, ya bir yakınına, ya da komşuna...

Bizler

Türkiye Psikiyatri Derneği öncülüğünde Türkiye çapında gerçekleştirilen Ruh Sağlığı Platformu'na paralel olarak

Türkiye Psikiyatri Derneği Konya Şubesi
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Konya-Karaman Tabip Odası
Şizofreni Gönüllüleri Derneği
Sağlık Memurları Derneği

olarak

 • Bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi için;
 • Ruh sağlığını koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi için;
 • Ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin niteliğinin yaygınlığının artırılması için;
 • Ruh sağlığı tedavi hizmetlerine herkesin kolay erişmesinin sağlanması için;
 • Ruh sağlığı rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılması için;
 • Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin kurulması için;
 • Ruhsal sorunu olanların damgalanmasının, dışlanmasının önlenmesi için;
 • Toplumun ve yönetimin ve ruh sağlığına duyarlığını artırmak için;
 • Ruh sağlığımızın yasal dayanağının, "Ruh Sağlığı Yasası"nın çıkarılması için;

Aklımızı, gücümüzü, sesimizi birleştirdik.

"KONYA RUH SAĞLIĞI PLATFORMU"NU

OLUŞTURDUK.

SEN DE KATIL BİZE, BİZİ DESTEKLE

-----------------------------

 
KONYA RUH SAĞLIĞI PLATFORMU 
10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ
BİLDİRİSİ

Biz uzaylı mıyız? Dünyada var bizde yok!

RUH SAĞLIĞI YASASI"NI İSTİYORUZ

 • Ruh sağlığımızı bozan etmenleri önlemek için;
 • Ruh sağlığı sorunları nedeniyle dışlanmamak için;
 • Çağdaş standarda uygun ruh sağlığı hizmeti alabilmek için;
 • Hiç kimsenin eğlencesi olmamak için;
 • İyileşen ruh hastasının işe alınması için;
 • Hastalıkla yitirdiğimiz yetileri yeniden kazanmamız için

"RUH SAĞLIĞI YASASI"NI İSTİYORUZ,

HEMEN ŞİMDİ!

SEN DE KATIL BİZE, BİZİ DESTEKLE

Herkesi ülkemizdeki ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için işbirliğine çağırıyoruz.

Ruh sağlığının korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için genel sağlıkla ilgili düzenlemeler yetmez. Ruh sağlığını bozan etmenler, beden sağlığını bozanlarla aynı olmadığı gibi, korunma, tedavi ve rahabilitasyon olanakları, düzeni ve örgütlenmesi de aynı değildir. Ruh sağlığını bozacağı bilinen etmenlerin engellenmesi, hastane tedavisi olanaklarının nitelik ve sayıca gereksinime uyarlanması, toplum içinde tedavi olanaklarının geliştirilmesi, ruh sağlığı bozulmuş kişilerin rehabilitasyon olanaklarının geliştirilmesi gibi birçok düzenlemenin yapılabilmesi ancak "Ruh Sağlığı Yasası" ile gerçekleşebilir.

Bu yasayı çıkarmak hiç de zor değil, istemek yeterli. Üstelik bu yasanın hazırlanması için bir alt yapı da var. Türkiye Psikiyatri Derneği bu doğrultuda bir taslak hazırlamış ve Sağlık Bakanlığı'na ulaştırmıştır. Bu yasanın çıkarılması için (her yasada olduğu gibi) ayrıca bir harcama gerekmemektedir. Yasa çıkarıldıktan sonra da herhangi bir harcama kalemi açılmayacaktır.

RUH SAĞLIĞI OLMADAN SAĞLIK OLMAZ

RUH SAĞLIĞI YASASI

DÜNYADA VAR BİZDE YOK

Konya Ruh Sağlığı Platformu olarak  "Ruh Sağlığı Yasası- Hemen Şimdi" diyor, tüm halkımıza bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

 
Konya Ruh Sağlığı Platformu adına
Prof. Dr. Nazmiye Kaya
 
Konya Ruh Sağlığı Platformu

Türkiye Psikiyatri Derneği Konya Şubesi
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Konya-Karaman Tabip Odası
Şizofreni Gönüllüleri Derneği Konya Şubesi
Sağlık Memurları Derneği