Edirne şubesi etkinliği: "aile içi şiddet ve karşı koyma yolları. MYK üyelerinin şube ziyaretleri sürüyor.

psikiyatri.org.tr /

TPD Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ve Edirne Valiliği işbirliği içinde bir toplantı düzenledi. "Aileiçi Şİddet ve Karşı Koyma Yolları" başlıklı toplantıda konuşmacı TPD MYK üyes, Prof. Dr. Şahika Yüksel idi.
 
 
 13 Ocak 2005 tarihinde yapılan toplantıda izleyici olarak bulunan Edirne Vali Yardımcıları, Üniversite Öğretim Üyeleri, Edirne Barosu ve halktan kişilerle konuşmadam sonra sürdürülen canlı tartışmalarda, aile içi şiddetle mücadelenin uzun soluklu bir çabaile alt edilebileceği, uğraşı ve işbirliği yollarının geliştirilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır.
 
 Şimdiye dek, Çeşitli MYK üyelerince Samsun, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul şubelerinde gerçekleştirilen şube ziyaretleri sürüyor. 14 Ocak 2005 tarihindeProf. Dr. Şahika Yüksel ve TPD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan toplantıda Şube ve MYK arasında iletişimi artırmanın yolları görüşülmüş, 23 - 27 Ekim 2007'de yapılacak olan 43. Ulusal Psikiyatri Kongre hazırlıkları gözden geçirilmiştir.