PROF. NORMAN SARTORİUS DA “STİGMA KONFERANSI”NDA...

psikiyatri.org.tr /

 

Professor Norman Sartorius, M.D.,Ph.D.
Germany
2004 in Medicine

Cenevre Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü.

Professor Norman Sartorius is Professor of Psychiatry, University of Geneva, Switzerland Dünya Sağlık Örgütü Ruh Sağlığı Dairesi Eski Başkanı

 

Uluslar arası ruh sağlığı alanında belirgin kişilerden biridir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de uyarlanabilir üzerinde uluslar arası anlaşma sağlanmış ilk ruh hastalıkları sınıflamasının gerçekleştirilmesine önderlik etmiştir. Zagreb’de doğdu, psikiyatri eğitimini orada tamamladı. 1967’de Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) ’nde Güneydoğu Asya’da çalışmaya başladı. 1977’de DSÖ Ruh Sağlığı Bölümü Yöneticisi oldu, bu görevde 20 yıldan fazla kaldı. Dünya Psikiyatri Birliği ve Avrupa Psikiyatri Uzmanları Birliği başkanlığı gibi bir çok profesyonel dernekte etkin çalışmaktadır.

Duygudurum Bozuklukları’ndan ruh hastalıkları sınıflamasına, toplum psikiyatrisi uygulamalarından etiğe kadar ruh sağlığının birçok alanında çalışan Sartorius’un piyasada bulunan kitaplarından bazıları şunlardır:

               

Reducing the Stigma of Mental Illness: A Report from a Global Association by Norman Sartorius and Hugh Schulze

 

Assessment and Diagnosis of Personality Disorders: The ICD-10 International Personality Disorder Examination (IPDE) by Armand W. Loranger, Aleksandar Janca, and Norman Sartorius

 

Recovery from Schizophrenia: An International Perspective by Kim Hopper, Glynn Harrison, Aleksander Janca, and Norman Sartorius

 

Ethics, Culture, and Psychiatry: International Perspectives by Ahmad Okasha, Julio Arboleda-Florez, and Norman Sartorius

 

Psychiatric Diagnosis and Classification (Based in part on presentation at 11th World Congress) by Mario Maj, Wolfgang Gaebel, Juan José López-Ibor, and Norman Sartorius

 

Eating Disorders (WPA Series in Evidence & Experience in Psychiatry) by Mario Maj, Katharine Halmi, Juan José López-Ibor, and Norman Sartorius

 

Health and Behaviour by David Hamburg and Norman Sartorius

 

Depressive Disorders (WPA Series in Evidence & Experience in Psychiatry) by Mario Maj and Norman Sartorius

 

Health and Cross-Cultural Psychology: Toward Applications (Cross Cultural Research and Methodology) by Pierre R. Dasen, John Berry, and Norman Sartorius

 

Families and Mental Disorder: From Burden to Empowerment by Norman Sartorius, Julian Leff, Juan José López-Ibor, and Mario Maj

 

Psychiatrie der Gegenwart 2: Allgemeine Psychiatrie by Hanfried Helmchen, Fritz Henn, Hans Lauter, and Norman Sartorius

Disasters and Mental Health by Juan José López-Ibor, George Christodoulou, Mario Maj, and Norman Sartorius