PROF. DR. GRAHAM THORNİCROFT "TOGETHER AGAİNST STİGMA" TOPLANTISINDA KONUŞACAK.

psikiyatri.org.tr /

Prof. Dr. Graham Thornicroft 6 Ekim Perşembe günü 15:00-16.30 arasında INDIGO symposium başlıklı panelde "Overview & Methods" başlıklı konuşmasını sunacak.

Graham Thornicroft Toplum Psikiyatrisi Profesörü ve Londra King's College, Psikiyatri Enstitüsünde Multi-disipliner Sağlık Hizmetleri Araştırma Bölümünün Başkanıdır. Güney Londra ve Maudsley Ulusal Sağlık Hizmetleri Vakfının Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı ve Konsültan Psikiyatrıdır.

İngiltere'de Ruh Sağlığı Ulusal Hizmet Çerçevesi Referans Grubuna başkanlık yaptı.

Araştırma ve uzmanlık alanları arasında

·        damgalama ve ayrımcılık,

·        ruh sağlığı gereksinimlerinin belirlenmesi,

·        tedavi ve uygulamalara ait sonuç ölçeklerinin geliştirilmesi,

·        ruh sağlığı tedavilerinin maliyet-yarar değerlendirmesi

·        ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde ruh sağlığı hizmetleri

      bulunmaktadır.

Hakemli dergilerde yer alan 150'den fazla makalesine ek olarak aşağıdaki yeni yayımlanmış veya yayımlanacak olan kitapların da yazarıdır:

          

·        Thornicroft G. & Tansella M. (1999) The Mental Health Matrix. A Manual to Improve Services. Cambridge University Press, Cambridge. (Italyanca, Rumence, Rusca ve  İspanyolcaya çevrilmiştir)

·        Reynolds A. & Thornicroft G. (1999) Managing Mental Health Services. Open University Press, Milton Keynes. (İtalyancaya çevrilmiştir) (Highly Commended in BMA Medical Book Competition, 2000).

·        Thornicroft G. & Szmukler G. (2001) Textbook of Community Psychiatry. Oxford University Press, Oxford. (Highly Commended in BMA Medical Book Competition, 2002)

·        Thornicroft G. & Tansella M. & Thornicroft G (2001) Mental Health Outcome Measures (2nd Edition). Gaskell, Royal College of Psychiatrists, London.

·        Thornicroft G (2001) Measuring Mental Health Needs (2nd edition). Gaskell, Royal College of Psychiatrist, London.

·        Xenitidis K., Slade M., Thornicroft G.. & Bouras N (2003) Camberwell Assessment of Need for Adults with Developmental and Intellectual Disabilities (CANDID). A comprehensive needs assessment tool for people with learning disabilities (mental retardation) and mental health problems. Gaskell, Royal College of Psychiatrists, London.

·        Thornicroft G., Becker T., Knapp M., Knudsen H. C., Schene A., Tansella M. & Vazquez-Barquero J-L. (2005) International Outcome Measures in Mental Health. Quality of Life, Needs, Service Satisfaction, Costs and Impact on Carers. Gaskell, Royal College of Psychiatrists (baskıda).

·        Knapp M., McDaid D., Mossialos E. & Thornicroft G. (Eds)  (2006) Mental Health Policy and practice across Europe. The future direction of mental health care. Open University Press (baskıda).

·        Thornicroft G. (2006) Discrimination against People with Mental Illness. Oxford University Press, Oxford.