RUH SAĞLIĞI PLATFORMU: BASIN DUYURUSU “RUH SAĞLIĞI YASASI HEMEN ŞİMDİ”

psikiyatri.org.tr /

BASIN DUYURUSU

“RUH SAĞLIĞI YASASI HEMEN ŞİMDİ”

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU OLUŞTURULDU

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin çağrısına uyan ruh sağlığı meslek dernekleri ve hasta-hasta yakını dernekleri 08 Eylül 2006 günü İstanbul’da buluşarak “Ruh Sağlığı Platformu” oluşturdu.

Ruh Sağlığı Platformu ilk toplantısında,

  • “Ruh Sağlığı Yasası”nın çıkarılması,
  • Bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesi,
  • Ruh sağlığının bozulmasını engellemek için koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi,
  • Ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması, bu hizmetlere herkesin kolay erişmesinin sağlanması,
  • Ruh sağlığı bozulmuş olanların rehabilitasyonu önündeki engellerin kaldırılması,
  • Ruh sağlığı hizmetlerinin toplum temelli hale dönüştürülmesi,
  • Ruhsal sorunu olanların damgalanmasının, dışlanmasının önlenmesi,
  • Ülke yönetiminin ve toplumun ruh sağlığı alanındaki duyarlığını artırmak,

amacıyla yapılacak faaliyetlerde güç birliği yapmayı;

Platform ilk faaliyet olarak ülke yönetiminden “Ruh Sağlığı Yasası”nın hemen çıkarılmasını talep etmeyi; 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü hazırlıklarını birlikte gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır.

Ruh sağlığı alanında çalışan başka derneklerin katılımına açık olan platformu oluşturan derneklerin listesi aşağıdadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Şizofreni Dernekleri Federasyonu

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

Şizofreni Dostları Derneği

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

İstanbul Dünya Şizofreni Derneği

Pratisyen Hekimlik Derneği

İst. Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği

Türk Tabipleri Birliği

İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği

İstanbul Tabip Odası

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği

Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği