ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR BÇB'NİN PROJESİ TOPLUM SAĞLIĞI HİBE PROGRAMI İÇİN DAVET EDİLDİ

psikiyatri.org.tr /

Proje, Dr. Cem Atbaşoğlu’nun koordinatörlüğünde Ankara’da psikiyatrik hizmet vermekte olan dört klinikte başlatılacak, takip, ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile sürdürülecektir. Dört çalışma merkezi şunlardır: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Merkez Koordinatörleri Dr. Cem Atbaşoğlu, Dr. Meram Can Saka), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Merkez Koordinatörü Dr. Kazım Yazıcı), S.B. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Koordinatörü Dr. Haldun Soygür),  S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Koordinatörü Dr. Nesrin Dilbaz). 

 

Amaçlar, 1. Hasta ve yakınlarına verilecek eğitim ile damgalanmanın azaltılması, tedaviye uyumun yükseltilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerleştirilmesi, 2. ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile eğitimin pekiştirilmesi, davranış değişikliğinin değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi, olası engellere karşı danışmanlık verilmesi, 3. sigara bırakma ve diyet ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmasıdır.

  

Ayrıntılı bilgi için:

 

http://www.hibe.hm.saglik.gov.tr/