TPD-MYK'NUN TÜRKİYE’DE VE ORTA DOĞU’DAKİ TERÖR EYLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nun Türkiye’de ve Orta Doğu’daki Terör Eylemlerine İlişkin Açıklaması

Son hafta içindeki PKK saldırısı, hepimizde derin bir kaygı ve üzüntü yaratmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu olarak, öncelikle belirtmek isteriz ki, her tür terör eylemini lânetliyoruz.

Asıl amaçlarının başında ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi bulunan bir meslek derneğinin, öncelikle, PKK terörüne maruz kalan vatandaşlarımızın ruh sağlığıyla ve bu konuda çalışan meslektaşlarımızın desteğe ihtiyaç duyup duymadığıyla ilgilenmesinin uygun olacağı kanısındayız. Terörist eylemlere öfkelenmek, hınç duymak, çok anlaşılabilir, doğal bir tepkidir; ancak yukardaki amaçlar için çalışmak, öfkeyi ifade etmekten daha işlevsel olacaktır.

Bu bağlamda, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırgan tutumu da çok kaygı vericidir ve meslek örgütleri arasında bir dayanışma gerektirecek niteliktedir. İsrailli, Filistinli ve Lübnanlı meslektaşlarımıza yazdığımız mektuplarda, etnik kökenden bağımsız olarak, terörün engellenmesi ve olumsuz sonuçlarıyla işbirliği içinde ilgilenilmesi için hazır olduğumuzu vurguladık.

Bilginize saygıyla sunarız.
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Lübnan ve Filistinli Psikiyatristlere yazılan destek mesajı için tıklayınız.

İsrail Psikiyatri Derneğine yazılan mektup için tıklayınız.