TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'NDEN LÜBNAN VE FİLİSTİNLİ MESLEKTAŞLARINA DESTEK MESAJI

psikiyatri.org.tr /

Sayın Yetkililer,

Size, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına yazıyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği, 11 yıl önce kurulmuş olan ve ülkedeki bütün psikiyatri uzman ve asistanlarını temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çalışan hekimler ve bilimciler olarak, İsrail’in Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından derin bir kaygı duyduğumuzu bildirmek isteriz. Tanık olduğumuz, insan eliyle oluşturulmuş felâketin, bölgede yaşayanların hayatında zaten var olan ıstırabı daha da artıracağı ve uzlaşma çabalarının etkili olma ihtimâlini azaltacağı kuşkusuzdur. Askeri saldırılar ve savaşların sonucu olan ölümlerin, yaralanmaların ve destekleyici bir ortamı kaybetmenin, güvenlik kaybı duygusuna yol açarak ruhsal sorunları artırdığı açıktır.       

İsrail Hükümeti’nin geçen hafta başlayan saldırgan tutumunu onaylamadığımızı ve şiddetin son bulması temennimizi tekrar bildirmek isteriz. Dernek olarak ruh sağlığı alanında her türlü karşılıklı işbirliğine hazırız. Kayıplarınız için başsağlığı dileklerimizi kabul ediniz.    

Şahika Yüksel
Başkan
Türkiye Psikiyatri Derneği


Dear Sirs,

I am writing on behalf of the executive board of the Psychiatric Association of Turkey, an NGO founded 11 years ago, representing all psychiatrists and psychiatrist-in-training. We, as physicians and scientists working for the improvement of mental health,  are deeply concerned with Israel’s attacks on Lebanon and the Gaza Strip. We believe the humanitarian disaster that we are witnessing, is bound to add to the already existing suffering in the lives and minds of the people of the region, and will make it even harder for any reconciliation effort to have any effect. Military aggression and wars cause loss of lives, injuries, loss of a supporting environment and causes a feeling of insecurity, all of which are known to increase mental problems.

We want to declare once again our disapproval of the recent offensive attitude of the Israeli Government and wish an end to violence. Please contact us for any opportunity for collaboration and accept our sorrow and condolences for your losses. 

Şahika Yüksel, M.D.
President
Psychiatric Association of Turkey