TPD AFET PSİKİYATRİSİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ PSİKOSOSYAL DESTEK İÇİN PAKİSTAN’DA

psikiyatri.org.tr /

TPD AFET PSİKİYATRİSİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ PSİKOSOSYAL DESTEK İÇİN PAKİSTAN’DA


 Kuzey Pakistan Depremi 8 Ekim 2005 tarihinde, saat 08:50:38’de, 7.6 şiddetinde, Muzaffarabad’a 19 km uzaklıkta gerçekleşti.

Resmi kaynaklara göre ölü sayısı 87350, evsiz sayısı 3,3 milyon kişi olarak belirlendi.

Türkiye Psikiyatri Derneği AFET PSİKİYATRİSİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ, Türkiye’de ruh sağlığı alanında çalışan diğer derneklerle bir araya gelerek oluşturduğu protokol uyarınca depremin 6. ayında Pakistan’da yerel ruh sağlığı çalışanlarına yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.

Resim: Muzaffarabad, Kızılay Toplum Merkezi, Muzaffarabad eğitiminin ikinci günüTürkiye Psikiyatri Derneğini, Türk Psikologlar Derneğini, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneğini, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğini ve Türkiye Kızılay Derneğini bir araya getiren protokolün amacı ulusal ve uluslararası afetlerde psikososyal hizmetlerin sunumunda işbirliğinde bulunmak.

Bu işbirliği için benimsenen ortak isim AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB)- UNION OF DISASTER PSYCHOSOCIAL SERVICES (UDPS). Eğitici eğitimi olarak planlanan eğitim Türkiye Kızılay Derneğinin ev sahipliğinde ve koordinasyonunda iki etapta gerçekleştirildi.

Resim: Muzaffarabad, Kızılay Toplum Merkezi, Muzaffarabad eğitiminin birinci günüEğitimin birinci ayağı 11-28 Mart 2006 tarihleri arasında Türk Psikologlar Derneği Travma Komisyonundan iki eğitmen, Uzm Psk Banu Yılmaz ve Uzm Psk Ilgın Gökler tarafından gerçekleştirdi.

Eğitimin ikinci ayağı 1-11 Nisan 2006 tarihleri arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Biriminden iki eğitmen, Doç Dr Ahmet Tamer Aker ve Uzm Dr Hande Karakılıç tarafından gerçekleştirildi.

 

Resim: Rawalpindi Askeri Hastanesi Bahçesi, eğitim bitiminde grup fotoğrafı


Ruh sağlığı alanında çalışan toplam 76 kişilik bir gruba eğitim verilerek, yerel kapasite artırılmasının ve psikososyal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği program 3 farklı merkezde, Islamabad, Rawalpindi ve Muzaffarabad’da gerçekleştirildi:

  • Islamabad Pakistan Kızılayındaki eğitimde katılımcıların tümü psikologlardan,
  • Rawalpindi Askeri Hastanesindeki eğitimde katılımcıların çoğunluğu değişik kıdemlerdeki psikiyatristlerden ve birkaç psikologdan,
  • Muzaffarabad Kızılay Toplum Merkezindeki eğitimde çoğunluk psikologlardan, bunun yanısıra birkaç öğretmen ve birkaç psikiyatristten ibaretti.

Resim: Muzaffarabad, Kızılay Toplum Merkezi, Muzaffarabad eğitiminin ikinci günü

 Eğitimle ilintili olumlu geri bildirimler alındı, katılımcılar:

  • Epidemiyolojik çalışmaların aktarılmasının,
  • Araştırma metodolojilerine değinilmesinin,
  • Bilişsel-davranışçı kuramların travmatik durumlarda kullanımının aktarılmasının,
  • Vaka örneklerinin ve role-play’lerin,
  • Grup etkinliklerinin...
    ...faydalı olduğunu belirttiler.

 

Resim: Islamabad, Pakistan Kızılayı Eğitiminin ikinci günüEğitimin iki parçadan oluşup, psikolog-psikiyatristlerin birlikte eğitim vermelerinin faydalı olmasının yanı sıra, katılımcıların da her iki disiplinden kişileri içermesinin verimi artırdığını belirttiler...

Katılımcılar Pakistan’da deprem sonrası psikososyal destek konusunda eğitime çok ihtiyaç duyulduğunu ve şimdiye dek bu konuda yardım elini uzatan tek uluslararası kuruluşun AFETLERDE PSIKOSOSYAL HIZMETLER BIRLIGI olduğunu ifade ederek Türkiye’ye özel teşekkürlerini sundular.

Resim: Muzaffarabad, Kızılay Toplum Merkezi, Muzaffarabad eğitiminin ikinci günüResim: Rawalpindi Askeri Hastanesi Psikiyatri AD, eğitimin ikinci günü


Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi, geliştirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için dernek üyelerimizin Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimine katkılarını bekleriz...

Aktaranlar:
Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörleri
Doç. Dr. A. Tamer AKER,
ataker@hotmail.com
Uz. Dr. Hande KARAKILIÇ,
handekarakilic@yahoo.com

KIZILAY'la YAPILAN "AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" için tıklayınız