Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10:00'da Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Şubat 2022 Cumartesi günü aynı yerde saat 10:00'da yapılacaktır.
 
Şubemizin 2022-2024 yılı için yönetimini üstlenecek yönetim kurulu üyeleri ayrıca denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurul'a tüm üyelerimizin katılımını bekler, saygılarımızı sunarız.
 
 Gündem
 1) Açılış ve yoklama
 2) Kongre Divan Kurulu'nun seçimi
 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması ve tartışılması
 5) Denetleme kurulunun raporunun okunması ve tartışılması
 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının oylanması
 7) Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi
 8) Dilek ve temenniler
9)  Kapanış
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu