Kadın meslektaşlarımıza çağrı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

2021 yılına ait verilere göre, Türkiye Psikiyatri Derneği toplam üye sayısının yaklaşık % 45’ini kadınlar oluşturmasına karşın şube yönetimlerinin yarısında kadın üye oranı % 45’ten daha az.

Veriler, TPD merkez ve şube yönetim kadrolarında kadınların yeterince temsil edilmediğini gösteriyor.

Meslek örgütümüz içinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesini önemsiyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir meslek örgütü için kadınların merkez ve şube yönetim kadrolarında erkeklerle eşit oranda görev almalarını istiyoruz.

Asistan, uzman, akademisyen tüm kadın meslektaşlarımızı dernek çalışmalarına aktif olarak katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi