Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu  Şubesi Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 2022 pazar  günü saat 12:00'de Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Şubat 2022 pazar günü aynı yerde saat 12:00'de yapılacaktır.

Şubemizin 2022-2024 yılı için yönetimini üstlenecek yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurul'a tüm üyelerimizin katılımını bekler, saygılarımızı sunarız. 

 Gündem

 1) Açılış ve yoklama
 2) Kongre Divan Kurulu'nun seçimi 
 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması ve tartışılması
 5) Denetleme kurulunun raporunun okunması ve tartışılması
 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının oylanması
 7) Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi
 8) Dilek ve temenniler
9)  Kapanış

Türkiye Psikiyatri Derneği
Bolu  Şubesi Yönetim Kurulu