SHÇEK yetiştirme yurtları konusunda TPD girişimi

psikiyatri.org.tr /

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesindeki yetiştirme yurtlarının koşullarıyla ilgili haberler dikkate alınarak, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına, Dernek Genel Başkanı Haluk Özbay ve MYK Üyesi E. Cem Atbaşoğlu, SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış ile 31.12.2004 tarihinde bir görüşme yaptılar.

Görüşmede, haberlerin meslek camiasında kaygı yarattığı, Derneğin bu kurumları birer kez ziyaret etmek istediği, ama asıl amacı gerçekleştirmek üzere bu konularda danışmanlık görevi üstlenebileceği, koşulların iyileştirilmesi için SHÇEK ile işbirliği yapabileceği mesajı verildi.

Derneğin çalışma ilkeleri anlatıldı ve ilgili Bilimsel Çalışma Birimleri'nin ya da üyelerimizin bu konuda görevlendirilebileceği bildirildi.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin bu işbirliğine katılmak üzere Dernek Merkez Yönetim Kurulu’na başvurmaları beklenmektedir.