Sıradaki bıçaklı saldırgan olabilecekse muayene sağlıklı olur mu?

psikiyatri.org.tr /

Sıradaki bıçaklı saldırgan olabilecekse muayene sağlıklı olur mu?

Artvin Devlet Hastanesi’nde görev yapan psikiyatri uzmanı meslektaşımız Dr. Uğur Çıkrıkçılı bu sabah sağlık hizmeti sunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. İçeride muayene devam ederken girmek isteyen saldırganın girişimi bedensel yaralanma olmadan durdurulabilmişse de üzüntü vericidir. Üyemize ve şiddet tehdidi altında bırakıldığı halde hizmete devam eden tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 

Saldırı sonrasında hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının desteğiyle iş bırakıldığını, Türk Tabipleri Birliği aracılığıyla hukuki destek sağlandığını ve yargı sürecinin izlendiğini öğrendik. Bu ve benzeri olaylarda, şiddetin boyutu ve sonuçlarından bağımsız şekilde dayanışma sergilenmesinin sonuç verebildiğini biliyor ve önemsiyoruz. 

Sağlık hizmeti sırasında şiddete maruz kalan sağlık çalışanı haberleriyle hala şaşkınlık yaşıyor, bunun normalleşmesini kabullenemiyoruz. Sağlık ortamında şiddet riskinin gün geçtikçe tırmanmasına yöneticilerin seyirci kalmasını kabul etmiyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği her düzeyde yöneticiye sağlıkta şiddet ile mücadele konusundaki sorumluluğunu hatırlatmakta, bunda ısrar etmekte kararlıdır. Sağlıkta şiddetin toplumsal koşullarla, sağlığın yönetimi ve sağlık politikasıyla ilişkisini herkese duyurmak da tüm sağlık çalışanlarının önceliği olmalıdır.

Sağlıkta şiddet çalışanın bedensel, ruhsal sağlığını, çalışma motivasyonunu etkilediği kadar sağlık hizmetinde aksamaya, nitelikli sağlık çalışanının görevden uzaklaşmasına neden olarak hizmet almak isteyeni de olumsuz etkiler. Sağlıkta şiddete karşı mücadele sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını, yani tüm toplumun görevi olmalıdır. 

Sırada bekleyenin bıçaklı bir saldırgan olması ihtimali bu kadar yüksekken sağlık hizmeti sağlanması ve erişilmesi gerçekçi bir beklenti değildir.

Üzgünüz ve öfkeliyiz!

G(ö)rev hepimiz için!

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu