TPD Samsun Şubesi Genel Kurul Toplantısı İlanı

psikiyatri.org.tr /

Değerli TPD Samsun Şubesi Üyeleri ve Meslektaşlarımız,

TPD Samsun Şubesi Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 16:30'da ve belirtilen yerde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın 24 Şubat 2022 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Şubemizin 2022-2024 yılı dönemi için denetimini üstlenecek Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul Toplantısı'na tüm üyelerimizin katılımını bekler, saygılarımızı sunarız. 

 

Gündem
 1) Açılış ve yoklama
 2) Kongre Divan Kurulu'nun seçimi 
 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4) Yönetim Kurulu faaliyet ile mali raporlarının okunması ve tartışılması
 5) Denetleme Kurulu'nun raporunun okunması ve tartışılması
 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun raporlarının oylanması
 7) Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegeleri'nin seçimi
 8) Dilek ve temenniler
 9) Kapanış

 

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Toplantı Salonu

 Kurupelit/SAMSUN

 

                                                                                                             Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu