"Bundan Psikiyatristlere Ne?" TPD Asistan Hekim Komitesinden yeni etkinlik serisi

psikiyatri.org.tr /

Ayrımcılığa uğrayan ve damgalanan gruplar için "Bundan Psikiyatristlere Ne?" diyebilirsiniz. Ancak bu gruplar hakkında bilgi sahibi olmanın, damgalanmanın ve ayrımcılığa uğramanın nedenlerini, ruhsal ve bedensel sağlıkla ilgili sonuçlarını anlamanın bir psikiyatristin yetkinlikleri arasında olması gerektiğine; ayrıca damgalayıcı ve ayrımcı olmadan ruh sağlığı hizmeti verebilmenin, mesleki kimliğimizin gerektirdiği hak savunucusu rolü üstlenebilmenin de bir psikiyatristin görevleri arasında olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden TPD Asistan Hekim Komitesi olarak damgalanmış ve ayrımcılığa uğrayan gruplar hakkında yeni bir etkinlik serisi planladık.

Her oturumda farklı bir damgalanma ve ayrımcılığa uğrayan grup ile ilgili çalışmayı planlıyoruz. Her oturumumuzun ilk bölümünde o gün ele alacağımız ayrımcılığa uğramış grup ile çalışmak konusunda deneyimli bir psikiyatri uzmanı kısa bir sunum yapacak. Sonraki bölümde damgalanma ve ayrımcılığa uğrayan gruptan olan bireylerden kendi hikayelerini, damgalanma ve ayrımcılığa uğrama deneyimlerini ve başta ruh sağlığı olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşımlarındaki zorlukları dileyeceğiz. Her oturumun son bölümünde de katılımcılar ayrımcılığa uğrayan gruptan olan bireyler ile sohbet etme fırsatı bulacağız.

Ayda bir defa çevirim içi olarak Zoom platformu üzerinden ve moderasyonu asistanlar tarafından gerçekleştirilecek her oturumda bedensel ruhsal özellikleri, kimlikleri, toplumsal konumları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan farklı bir grubu ele alacağız. Etkinlik serimiz Şubat ayında başlayacaktır. Katılımcıların oturum boyunca kameralarının açık olması istenmektedir. Toplantılarımızın daha verimli olabilmesi için oturumların son bölümünde ayrımcılığa uğrayan gruptan olan bireyler ile yapılacak sohbet bölümünde, aktif olarak söz almanızı ve soru sormanızı öneriyoruz.

Dr. İrem Yıldız'ın danışmanlığını yapacağı, Dr. Dilay Dicle Yıldız ve Dr. Emre Cem Esen'in düzenleyeceği ilk toplantımız Şubat 2022'nin ikinci yarısında HIV ile yaşayan bireyler üzerine olacaktır. Damgalanan ve ayrımcılığa uğrayan gruplar hakkında daha fazla bilgi edinmek, bu gruplara ait bireyler ve ailelerinin kişisel deneyimlerini daha iyi anlayıp, daha iyi empati kurabilme ve duyarlı olabilme becerisini arttırmak isteyen tüm psikiyatri asistanlarını ve genç psikiyatristleri etkinliğimize bekliyoruz. Etkinliklerle ilgili önerilerde bulunmak, katkı sunmak, ilerleyen etkinlikler hakkında bilgi almak ve etkinliklere kayıt olmak için TPD Asistan Hekim Komitesi'nin e-mail grubundaki ve Telegram grubundaki duyurularını takip edebilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu