TTB ve UDEK Ortak Basın Açıklamasına Çağrı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği ve TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun hekimlerin sağlık alanında yaşanan sorunlarına yönelik taleplerini dile getirmek amacıyla 20 Ocak 2022 Perşembe günü 12:30’da gerçekleştireceği basın açıklamasına Türkiye Psikiyatri Derneği de katılacaktır.

Çevrim içi gerçekleştirilecek “TBMM'yi Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapmaya Çağırıyoruz!” başlıklı açıklama TTB YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

Katılımınız ve yaygınlaştırmanız açıklamaya güç verecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu