"Hekimlik Yaptık, Yapıyoruz, Yapacağız!" TTB-UDEK üyesi Uzmanlık Dernekleri Ortak Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

HEKİMLİK YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!

Bizler Bergamalı Galenos ile İstanköylü Hipokrat’ın bilimsel temelini attığı bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

Anayasa ve yasalara göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak kurulmuş ve devlet hiyerarşisi altında bulunmayan özerk bir kuruluş olan Türk Tabipleri Birliği, toplum sağlığını koruma görevini yerine getirirken her zaman bilimi rehber almıştır.

Pandemi sürecinde insanlarımızı, meslektaşlarımızı yitirdik. Çok zor koşullarda çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun doğru bilgilendirilmesinin, sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.

Geliştirilme çalışmalarından sevinç duyduğumuz, yerli Covid-19 aşısı olarak acil kullanım onayı aldığı açıklanan Turkovac’ın etkinliği ile ilgili bilimsel çalışma sonuçlarının bilim dünyası ve kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılmasını acilen bekliyoruz. Ortak beklenti ve kaygılarımızı dile getiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin görev ve sorumluluk bilinciyle halkımızı aydınlatma görevini yerine getirdiğini paylaşmak istiyoruz.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi Tıpta Uzmanlık Dernekleri olarak toplumun sağlığı için bilimsel doğruları savunmaya devam edeceğiz.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Not: Açıklamaya katılan uzmanlık derneklerinin güncel listesi için TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu