UDEK Genel Kurulunda Yürütme Kuruluna seçilen Dr. İrem Yıldız'ı tebrik ederiz

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) 42. Genel Kurulu 8 Ocak 2022’de çevrim içi gerçekleştirilmiştir. TTB'nin bir çalışma organı olan TTB-UDEK, TTB temsilcileri, tıpta uzmanlık dernekleri ve tıpta uzmanlık alanları ile ilgili derneklerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği’ni Dr. Meram Can Saka ve Dr. İrem Yıldız’ın temsil ettiği TTB-UDEK Genel Kurulunda yapılan seçimle Dr. İrem Yıldız TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na seçilmiştir.

TTB-UDEK 42. Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu’ndaki görevinden ayrılan üyemiz Dr. Meram Can Saka’ya, uzun süredir devam eden çalışma ve katkıları için teşekkür ederiz.

Türkiye Psikiyatri Derneği, öncelikli amacı uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve toplum sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünün sağlanması olan TTB-UDEK etkinliklerine, TTB’nin diğer çalışma ve etkinliklerine benzer şekilde önem vermektedir. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nda üstlendiği yeni görev nedeniyle Dr. İrem Yıldız’ı tebrik ederiz, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu