Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 14. Genel Kurul Toplantı İlanı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Adana Şubesi 14. Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 11:00 de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Poliklinik Dershanesinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, Genel Kurul Toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın, 11 Şubat 2022 Cuma günü aynı yerde saat 11:00 de yapılacaktır.
 
Şubemizin 2022-2024 yılı için yönetimini üstlenecek yönetim kurulu üyeleri ayrıca denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını bekler, saygılarımızı sunarız. 
 
 Gündem
 1) Açılış ve yoklama
 2) Kongre Divan Kurulunun seçimi. 
 3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 4) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların okunması ve tartışılması.
 5) Denetleme kurulunun raporunun okunması ve tartışılması.
 6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarının oylanması.
 7) Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
 8) Dilek ve temenniler.
9)  Kapanış.
 
Prof. Dr. Lut Tamam
Türkiye Psikiyatri Derneği
Adana Şubesi Başkanı