Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) ve Ruhsal Hastalıklarla İlgili Savunuculuk Ağları Küresel İttifakı – Avrupa (GAMIAN-Europe*) Anket Çalışması

psikiyatri.org.tr /

Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) ve Ruhsal Hastalıklarla İlgili Savunuculuk Ağları Küresel İttifakı – Avrupa (GAMIAN-Europe*)’nın birlikte başlattığı, COVID-19 pandemisinin ruh sağlığı hizmetleri üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlayan bir anket çalışmasını sizlerle paylaşmak isteriz.

Pandeminin ruh sağlığı hizmetleri üzerindeki etkisini ve meydana gelen değişiklikleri araştıran az sayıda araştırma bulunmakta. Pandemi başladıktan sonra (son 12 ay içinde) bir ruhsal hastalık tanısı konulan kişilerin ruh sağlığı hizmetlerini kullanımlarına ilişkin algıları, artan ruh sağlığı hizmeti talebinin psikiyatristlerin ruh sağlığını etkileyip etkilemediği gibi konular ise bilinmemekte. Hazırlanan bu anket ile pandeminin ruh sağlığı hizmetleri üzerindeki etkisini, hizmet sunumunda meydana gelen değişiklikleri, talep artışından kaynaklanan baskıları ve bunların hastaların ve klinisyenlerin ruh sağlığını etkileyip etkilemediğini belirlemek amaçlanmakta.  

Tüm yanıtların anonim olarak toplanacağı anketi tamamlamak yaklaşık 20 dakikanızı alacak. Ankete 31 Ocak 2022 tarihine kadar katılabilirsiniz. Türkçe çevirisi bulunmadığı için katılım sınırlı olabilecekse de, elinizden geldiğince yaygınlaştırmanızın katkısı olacaktır.

Ankete katılmak için tıklayınız .

 

*GAMIAN-Europe nedir?

Ruhsal Hastalıklarla İlgili Savunuculuk Ağları Küresel İttifakı – Avrupa, 1988 yılında hasta hakları derneklerinin temsili bir koalisyonu olarak kuruldu. Ruhsal hastalığı olan bireylerin haklarını savunmak ve onlara yardım etmeyi amaçlayan örgüt, ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren yerel, bölgesel ve ulusal örgütlerin kalkınma ve politikalar üretme kapasitelerini de desteklemekte.