15 Aralık’ta G(ö)REVDEYİZ

psikiyatri.org.tr /

15 Aralık’ta G(ö)REVDEYİZ

Değerli meslektaşlarımız,

Son yıllarda ülkemizdeki sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin sunumu ve doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili değişiklikleri kaygı ile takip ediyoruz. Nitelikli ruh sağlığı hizmetine ulaşımın olumsuz etkilendiğini, randevu sürelerinin 5-10 dakikalara düşmesinin getireceği sonuçları, yeterli yatak ve ruh sağlığı çalışanı olmadan giderek artan bir iş yükünün altında çalışmaya zorlandığımızı yakın zamandaki basın açıklamalarımızda dile getirmiştik (https://psikiyatri.org.tr/2455/57-upk-turkiye-psikiyatri-dernegi-basin-aciklamasi). Son dönemde kamudan ayrılan psikiyatrist sayısının artmasına, bölge hastaneleri ve şehir hastanelerinde yaşanan plansızlık ve yetersizliklere, tırmanan ve önlenmesi yönünde adım atılmayan sağlıkta şiddet ve asistanların nöbet koşulları dahil çalışma şartlarını gündeme getirmiştik (https://psikiyatri.org.tr/2456/36-saatlik-nobetten-bildiriyoruz).

Sağlık politikalarının çalışma koşullarımız, özlük haklarımız ve ruh sağlığı(mız) üzerindeki olumsuz etkilerine karşı diğer hekimlerle birlikte hareket etmek ve dayanışmak için Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bu dönemdeki etkinlilerinde yer almaya ve bu faaliyetleri sizlerle paylaşmaya çalıştık (https://psikiyatri.org.tr/2464/ttb-de-hep-beraber-emek-bizim-soz-bizim).

Geldiğimiz noktada Türk Tabipleri Birliği

  • Mesleğimizin değerlerine uygun sağlık hizmeti sunacağımız şartlara kavuşmak,
  • Temel ücretlerimizde emekliliğe yansıyan iyileştirme talebimizi duyurmak,
  • Şiddetin olmadığı, güvenli bir iş yerinde çalışabilmek
  • Sağlık hizmeti veren kurumlar arasında bütçe dengesinin sağlanması,
  • Hizmetin değil eğitimin ön planda olduğu nitelikli bir uzmanlık eğitimi anlayışını talep etmek için

Mesleğimize ve mesleğimizin değerlerine sahip çıkmak için 15 Aralık’ta hepimizi G(ö)REV’e çağırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği’nin G(ö)REV duyurusu ve G(ö)REV eylemi sırasında uyulması beklenen kurallar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Siz değerli meslektaşlarımızı bu çağrıyı yaygınlaştırmaya ve G(ö)REV'e katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

15 Aralık TTB Kararı