Kadına Yönelik Şiddete Son Ver! Şimdi!

psikiyatri.org.tr /

Kadına Yönelik Şiddete Son Ver! Şimdi!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

Kadına yönelik şiddet cinsiyetler arası güç eşitsizliğinin bir sonucu ve kadınların insan haklarının ihlal edilmesidir. Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri yaşaması ile sonuçlanır. Ülkeler arası ve kültürler arası bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya çapında en az her üç kadından birinin  fiziksel şiddete maruz kalmaktadır, pandemi ve küresel krizin etkisi ile bu oranların arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler raporuna göre her on kadından yalnızca biri şiddete maruz bırakılan kadınların polise başvurabileceğini ve destek alabileceğini düşünmektedir.

Kadına yönelik şiddet insan doğasına dayandırılamaz, kültür ve politika inşa edilmiştir; dolayısıyla kaçınılmaz bir olgu değildir. Kadınların insan haklarının korunması ile kadınların bedensel ve ruhsal iyilik hali için kadına yönelik şiddet önlenmelidir. Şiddete son vermek şiddete maruz bırakılanlara inanmakla, şiddetin temelini oluşturan toplumsal norm ve yapıları dönüştürmekle ve kadınları güçlenmesi için desteklemekle başlar. Sağlık sistemi, polis teşkilatı ve adli birimler şiddete maruz bırakılanı uygun şekilde desteklemek ve ikincil travmalara neden olmamak üzere düzenlenmelidir.

Kadına yönelik şiddete son verme çabalarında Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’den aktivistlerin de önemli katılımları ile meydana getirilmiş kapsamlı bir hak savunucusu metindir. Türkiye’nin 2021’de sözleşmeden çekilmiş olması kadınların bedensel ve ruhsal sağlığı açısından endişe vericidir, kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi’nin ülkemizde yeniden yürürlüğe girmesi, bütün maddeleriyle hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin biçimde uygulanması kadına yönelik şiddete son vermek için atılması gereken adımlardır.

Kadına Yönelik Şiddete Son Ver! Şimdi!

Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi