ADLİ PSİKİYATRİ BÇB TOPLANTISI YAPILDI

psikiyatri.org.tr /

 

 

TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi 29.03.2006 tarihinde X. Bahar Sempozyumu-TPD Yıllık Çalışma Toplantısı'nda 9 kişyle toplanmış, önceki dönem çalışmaları değerlendirilerek, yeni döneme ilişkin planlamalar tartışılmıştır.

 

 

Önceki dönemde gerçekleştirilen etkinlikler:

 

1.      41. Ulusal Psikiyatri Kongresinde adli psikiyatriyle ilgili iki panel ve bir kurs düzenlenmiştir.

2.      TPD İstanbul Şubesinin düzenlediği bir toplanti ile Konya, Edirne ve İzmir Şubelerinin düzenlediği toplantı veya kurslarda konuşmacı ve eğitici olarak üyelerimiz görev üstlenmiştir.

3.      Üyemiz Dr Hüseyin Soysal’ın Adli Psikiyatri El Kitabı tamamlanmıştır.

4.        Adli psikiyatri elekronik posta grubu oluşturulmuştur.

5.        “Yasal Düzenlemeler ve Psikiyatri Kılavuzu” nun yazılmasında iş bölümü yapıldı, koordinasyon ve edisyon için Dr. Mustafa Sercan görev üstlenmiştir.

 

Alınan kararlar ve yeni dönemde yapılması düşünülen etkinlikler:

 

1.      “Yasal Düzenlemeler ve Psikiyatri Kılavuzu” nun yazılmasında gelinen nokta değerlendirildi, görev üstlenen ancak verilecek son bir tarihten sonra üstlendiği bölümü editöre teslim etmeyen üyelerin yerine yeni gönüllü aranmasına karar verildi

2.      Ulusal Kongre için “Sağlık Kurulları” konulu panel önerilmesi planlandı, panelin alt başlıkları ve panelist adayları  belirlendi.

3.      Mayıs ayının ilk haftasına, TPD Bolu Şubesinin adli psikiyatri kurs isteği için işbölümü yapıldı.

4.      Mayıs ayının son haftasına, TPD Ankara Şubesinin adli psikiyatri kurs isteği için işbölümü yapıldı.

5.       

TPD 2007 yıllık toplantılarına kadar Adli Psikiyatri BÇB koordinatörlüğünü Dr. Hüseyin Soysal’ın üstlenmesi uygun görüldü.

 

 

Adli Psikiyatri BÇB üyeleri:

Dr. Niyazi Uygur

Dr. Mustafa Sercan

Dr. Doğan Yeşilbursa

Dr. Solmaz Türkcan

Dr. Hüseyin Soysal

Dr. Füsun Özdemir

Dr. Cem İncesu

Dr. Özge Canbek

Dr. Fatih Öncü

Dr. Can Ger

Dr. Doğan Gültekin

Dr. Rukiye Hayran

Dr. Aziz Baklacı

Dr. Cenk Özdemir

Dr. Fevzi Kıncır

Dr. Dilber Sipahioğlu

Dr. Yahya Ulamış

Dr. Haluk A. Savaş
Dr. A. Rıza Çeliker
Dr. Mehmet Yumru
Dr. O.Haluk  Arslan 

Dr. Meltem Efe Sevim