Hak temelli bir Ruh Sağlığı Yasası için çalışmaya devam ediyoruz

psikiyatri.org.tr /


Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yirmi yıldan uzun zamandır üzerinde çalıştığı Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili güncel gelişmeler Ruh Sağlığı Yasası Görev Grubu tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu görev grubu konuda politika ve strateji belirlemek, çalışma planı oluşturmak ve atılacak adımları MYK ile işbirliği içinde yürütmek üzere oluşturulmuştur. Geçtiğimiz dönemlerde farklı üyelerimizin görev aldığı, halen Dr. Ejder Akgün Yıldırım’ın koordinatörlüğünü yaptığı grupta Dr. Mustafa Sercan, Dr. Simavi Vahip, Dr. Timuçin Oral, Dr. Ömer Böke, Dr. Selçuk Candansayar, Dr. Mehmet Yumru, Dr. Fatih Öncü ve Dr. Koray Başar görev almaktadır. 

Görev Grubu ve Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla son dönemde yaşanan gelişmeler ve izlenen eylem planı ile ilgili bilgilendirme, görüş alış verişinde bulunma amacıyla 18 Kasım akşamı tüm TPD kurul üyelerinin, Çalışma Birimi koordinatörlerinin, Şube Yönetim Kurullarından temsilcilerin davet edildiği bir toplantı çevrim içi olarak gerçekleşmiştir. 

Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili TPD çalışmaları geçmişte olduğu gibi kurumsal bir zeminde, şeffaf, topluluğun katılımına açık şekilde sürdürülmektedir. Üyelerimizin bu çalışmalar konusunda bilgi sahibi olması, bu bilgiyi yaygınlaştırması, dayanışma içinde gerçekleştirilen eylemlere katılması bu dönemde kritik önem taşımaktadır. 

Ruh sağlığı hizmeti alan merkezli, hak temelli bir Ruh Sağlığı Yasası için çalışmaya devam ediyoruz. 


Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu