TTB’de hep beraber: “Emek Bizim, Söz Bizim”

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son dönemde sağlık sistemindeki yükün artması, kamuda görev yapan hekimlerin istifaları, yurtdışına ciddi bir hekim göçünün olması, randevu sürelerinin 10 dakikada iki hasta sıklığına düşürülmesi sorunlarının karşısında 11 Ekim’de “Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek bir eylem planı başlatmıştır. Eylem planı dahilinde her hafta hekim görüşmeleri yapılmakta, her hafta başka bir sorun ve talep dile getirilmektedir.

TTB Merkez Konseyi ile 2 Kasım 2021 tarihinde Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve uzmanlık dernekleri temsilcileri ile eylem planına ilişkin bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantı yapılmıştır. Toplantının sonucunda Sağlık Bakanlığı’na görüşme talebinin tekrarlanması, eylemlere toplantı ve mitinglerle devam edilmesi, sosyal medyada konunun etkin bir şekilde işlenmesi, sağlık çalışanlarının tümünün katılımının sağlanması, muayene süresi ve aşı karşıtlığı ile ilgili açıklamaların yapılması, zor şartlar altında çalışan asistanların sıkıntılarının dile getirileceği çalışma gruplarının oluşturulması ve uzmanlık derneklerinin kendi alanlarında yaşadıkları özlük hakları ile ilgili sorunları raporlaması konularında kararlar alınmıştır.

Eylem planı 23 Kasım 2021 TTB heyetinin İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” hareketi ve 27 Kasım 2021’de Ankara’da düzenlenecek “Beyaz Forum” ile devam edecektir. Daha önceki deneyimlerden kazanımların örgütlü mücadele ile edinildiğini vurgulayarak hekimlik haklarımıza, toplumun sağlık hakkını gözeten bir sağlık sistemine ulaşmak için siz değerli üyelerimizi bu eylem planına dahil olmaya davet ediyoruz.
TTB “Emek Bizim Söz Bizim” etkinliği internet sayfası için tıklayınız.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu